Голосник

5 років лем.фм, 25 років реактивациі Руской Бурсы

Днес маме великій праздник. Такой аж трійний! Перший то Медженародний Ден Дітины і хоц то найменьше важна подія, то лучыт ся она з ювілейом 5-літя основаня лем.фм. Бо можна гев повісти, же є то наша дітина. Наша, то значыт люди, якы громадят ся наоколо Руской Бурсы – орґанізациі, хыжы, символю.

Руска Бурса была основана в 1908 році, але по выкликаній історийом долгій перерві в істнуваню, єй діяльніст была взновлена 1. червця/юнія 1991 рока – рівно 25 років назад.

В звязку з тым, святкуєме днес аж два ювілеі! На жаль, окремо, але за то по цілым світі – в Ґорлицях, в Пряшові, в Кракові, в Варшаві, в Ліґници, во Вроцлаві і на всякій інчій чужыні, де нас розшмарило.

Такы шумны ювілеі потрібуют єднак стрічы і ритуального одпразднуваня. Зато запрашаме 18. червця/юнія до Руской Бурсы, де зрыхтуєме дашто для тіла і для духа. Надієме ся на родинну і приятельску атмосферу, в котрій з сатисфакцийом підсумуєме минуле.

Руску Бурсу 25 років тому покликали:

 • Анна Ґамбаль,
 • Анна Перегрим,
 • Антоніна Коцур,
 • Боґдан Ґамбаль,
 • Ігор Горощак,
 • Ірена Квока,
 • Мариюш Габура,
 • Мелянія Клинковска,
 • Миколай Падухович,
 • Михал Коцур,
 • Мирослава Хомяк,
 • Ольга Каня,
 • Олена Дуць-Файфер,
 • Павел Стафиняк,
 • Юлия Прокопчак,
 • Йоан Квока.

Першом ведучом были пані Ольга Каня. Веце з істориі Бурсы можна прочытати в Річниках РБ і за мотузком. Там тіж написане про просторы нашой діяльности і активности. Але тото, што робиме, видно не лем наштоден, але пару раз на ден – і тото рахую за бодай найбільший хосен.

Ґрупа лем.фм то не лем радийо, выдумане і основане Богданом Ґамбальом, якій был тіж долголітнім ведучым РБ. Лем.фм то днес єден з каменів, на якых побудувана лемківска достоменніст і культура.

Дякую вшыткым, якы трудят ся про лемківскій нарід – а особливо Бурсакам. Дякую нам прихильным і тым, якы спомагают нашу присутніст. Вірю, же 18. червця/юнія буде час пізрити щестливим оком на тото, што уж зроблене, а і на тото, што іщы ніт.

Желам нашым днешнім Ювіларям Многых і Благых Літ!

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Од 2015 р. ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі

5 років лем.фм, 25 років реактивациі Руской Бурсы

Днес маме великій праздник. Такой аж трійний! Перший то Медженародний Ден Дітины і хоц то найменьше важна подія, то лучыт ся она з ювілейом 5-літя основаня лем.фм. Бо можна гев повісти, же є то наша дітина. Наша, то значыт люди, якы громадят ся наоколо Руской Бурсы – орґанізациі, хыжы, символю.

Руска Бурса была основана в 1908 році, але по выкликаній історийом долгій перерві в істнуваню, єй діяльніст была взновлена 1. червця/юнія 1991 рока – рівно 25 років назад.

В звязку з тым, святкуєме днес аж два ювілеі! На жаль, окремо, але за то по цілым світі – в Ґорлицях, в Пряшові, в Кракові, в Варшаві, в Ліґници, во Вроцлаві і на всякій інчій чужыні, де нас розшмарило.

Такы шумны ювілеі потрібуют єднак стрічы і ритуального одпразднуваня. Зато запрашаме 18. червця/юнія до Руской Бурсы, де зрыхтуєме дашто для тіла і для духа. Надієме ся на родинну і приятельску атмосферу, в котрій з сатисфакцийом підсумуєме минуле.

Руску Бурсу 25 років тому покликали:

 • Анна Ґамбаль,
 • Анна Перегрим,
 • Антоніна Коцур,
 • Боґдан Ґамбаль,
 • Ігор Горощак,
 • Ірена Квока,
 • Мариюш Габура,
 • Мелянія Клинковска,
 • Миколай Падухович,
 • Михал Коцур,
 • Мирослава Хомяк,
 • Ольга Каня,
 • Олена Дуць-Файфер,
 • Павел Стафиняк,
 • Юлия Прокопчак,
 • Йоан Квока.

Першом ведучом были пані Ольга Каня. Веце з істориі Бурсы можна прочытати в Річниках РБ і за мотузком. Там тіж написане про просторы нашой діяльности і активности. Але тото, што робиме, видно не лем наштоден, але пару раз на ден – і тото рахую за бодай найбільший хосен.

Ґрупа лем.фм то не лем радийо, выдумане і основане Богданом Ґамбальом, якій был тіж долголітнім ведучым РБ. Лем.фм то днес єден з каменів, на якых побудувана лемківска достоменніст і культура.

Дякую вшыткым, якы трудят ся про лемківскій нарід – а особливо Бурсакам. Дякую нам прихильным і тым, якы спомагают нашу присутніст. Вірю, же 18. червця/юнія буде час пізрити щестливим оком на тото, што уж зроблене, а і на тото, што іщы ніт.

Желам нашым днешнім Ювіларям Многых і Благых Літ!

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Од 2015 р. ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі