Голосник

Анкєта

Студенткы другого рока меджекультуровых реляций на Ягайлоньскым Університеті попросили редакцию радия ЛЕМ.фм наголоснити справу анкєты, яка допомогла бы в досліджаню вопросів припустной дискримінациі етнічных меншын в Польщы. За мотузком – Dyskryminacja grup etnicznych w Polsce – найдете анкєту в польскым языку, котру авторы просят выполнити в терміні до 19. січня/януара т.р.

По закінчыню студий специялисты меджекультуровых реляций можут найти роботу при задачах повязаных з меджекультуровом комунікацийом ци медияциями і роботом з меншынами.

Szanowni Państwo, jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i w ramach zajęć prowadzę badania dotyczące dyskryminacji mniejszości etnicznych w Polsce. W związku z tym piszę do Państwa z zapytaniem, czy w Państwa organizacji nie znalazłyby się osoby, które byłyby zainteresowane wypełnieniem krótkiej ankiety. Ankieta dotyczy dyskryminacji osób pochodzenia niepolskiego w miejscu pracy i/lub na studiach. Jest całkowicie anonimowa, jej wyniki nie będą nigdzie udostępniane ani przekazywane osobom niepowołanym i będą wykorzystane wyłącznie w celach akademickich. Mogę przesłać link do kwestionariusza online, jeśli będzie to konieczne, mogę również dostarczyć wersję papierową. W razie potrzeby służę odpowiedziami na pytania dotyczące ankiety. Dziękuję, Angelika Kowalska.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі