Голосник

Анна Меґела і єй «Граматика русинського литературного языка» – проґрам „70 процент” – субота, 21.00 год.

0

Мы зас в Перечыні, в гостях в Юрия і Анны Меґелів. Днеска бесіда іде лем з ґаздыньом. Пані Анна оповідат о тым, што зрозуміла в краківскій корчмі, як днес творят ся новы вариянты старых співанок, чым ріжнят ся діалекты Підкарпатской Руси, хто фінансує русиньскы орґанізациі Закарпатя, і, ясне, о своій ґраматыці. І не лем!


Премєровий одтинок проґраму „70 процент” в суботу о 21.00 год., повторіня в неділю о 3.00, 9.00 та 12.00 год. за лемківскым часом.

Шеруй.

О авторі

Вродила ся в 1970 році во Львові. І уж неодолга писала, малювала, но і витинала преріжны річы з паперя. І робит тото доднес, але тепер уж в Івано-Франківску. До Лем.ФМ трафила припадково. До того часу робила з дітми, вчыла іх журналистыкы і малюваня. Барз любит люди, якых презентує слухачам в проґрамі «70%». Грызе ся, же єдного дня правдивы Лемкы можут ся скінчыти. Зато, жебы зімати диктафоном вшыткых, глядат когоси доброго і щырого до помочы… Як хочете дашто повісти, то пиште: anna_kyrpan@bigmir.net

Коментар

Анна Меґела і єй «Граматика русинського литературного языка» – проґрам „70 процент” – субота, 21.00 год.

0

Мы зас в Перечыні, в гостях в Юрия і Анны Меґелів. Днеска бесіда іде лем з ґаздыньом. Пані Анна оповідат о тым, што зрозуміла в краківскій корчмі, як днес творят ся новы вариянты старых співанок, чым ріжнят ся діалекты Підкарпатской Руси, хто фінансує русиньскы орґанізациі Закарпатя, і, ясне, о своій ґраматыці. І не лем!


Премєровий одтинок проґраму „70 процент” в суботу о 21.00 год., повторіня в неділю о 3.00, 9.00 та 12.00 год. за лемківскым часом.

Шеруй.

О авторі

Вродила ся в 1970 році во Львові. І уж неодолга писала, малювала, но і витинала преріжны річы з паперя. І робит тото доднес, але тепер уж в Івано-Франківску. До Лем.ФМ трафила припадково. До того часу робила з дітми, вчыла іх журналистыкы і малюваня. Барз любит люди, якых презентує слухачам в проґрамі «70%». Грызе ся, же єдного дня правдивы Лемкы можут ся скінчыти. Зато, жебы зімати диктафоном вшыткых, глядат когоси доброго і щырого до помочы… Як хочете дашто повісти, то пиште: anna_kyrpan@bigmir.net

Коментар