Голосник

Антрополоґічний семінар в Кракові

В найблизшу пятницю 11. грудня/децембра, в Інституті Етнолоґіі та Культуровой Антрополоґіі Ягайлоньского Університету в Кракові проходил буде семінар під назвом Ґуралі в концепциях ІНРС.

Медженардовий семінар підсумовує дослідничы роботы в рамках реалізуваного в спомненым Інституті проєкту Державного Центру Культуры під назвом Підгаляньскы Ґуралі в нацийональных концепциях та етнополітыці Sektion Rassen- und Volkstumsforchung – Institut für Deutsche Ostarbeit.

В першій части семінару выслухати буде мож такы выступліня:

  • проф. Войцєх Буршта, Втишаня минулого – втишаня расы,
  • проф. Збіґнєв Лібера, Біолоґічно-расова антрополоґія діяльности Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO,
  • мґр Ліза Ґотшаль, Народнознавчы і анторполоґічны досліджыня віденьскых антрополоґів в Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO,
  • мґр Ґабріеля Лессер, Жытя і робота в окупуваній Польщы. Контексты коляборациі.

Друга част семінару посвяченя буде темі підгаляньскых ґуралів.


Інститут Німецкых Робіт на Сході (Institut für Deutsche Ostarbeit) был основаном назистовскыма Німцями в Кракові дослідничо-науковом єдиницьом о антрополоґіно-ентоґрафічным профіли. Задачом того Інституту было збераня материялів о додуманым німецкым виді польскых земель. Інститут мал парунадцет секций, якы занимали ся ріжныма родами наукы. Пару секций, в тым головні расова і народнознавча (Sektion Rassen- und Volkstumsforschung), ведены австрийскыма анторолоґами, піднимали тереновы досліджыня, м.ін. на Підгали, сандецкій земли і на Лемковині. На Лемковині досліджыня ведены были в Ганчові.

Науковці згромадили вчас досліджынь (40. рокы ХХ ст.) шыроку фотоґрафічну документацию досліджуваных земель – фотоґрафували в найменьшых дрібницях культуровы, цивілізацийны вытворы, як тіж природниче середовиско. Найбільше місця посвячено досліджыню люди – каждий фотоґрафуваний был докладні змірений, ведено специяльны поміровы карты, карту здоровля, рыхтувано для каждого социйолоґічну анкєту, переводжено психолоґічны тесты, зберано навет дактилоскопійны одбиткы пальців і долони. Роблено детальны знимкы головы, твари, рук, ніг.

Перед занятьом Кракова Червеном Армійом, част колекций і документациі Інституту остала вывезена найперше до Бавариі, пак до ЗША, а в 2007 році більшіст колекциі расовой та народнознавчой секциі была передана през власти Smithsonian Institution для Ягайлоньского Університету. Част материялів секциі находит ся в інчых інституциях, архівах і музеях Кракова.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі