Голосник

Апостол – 1. Неділя по Сошестві Святого Духа – Вшыткых святых. Чытаня з Писма святого апостола Павла Євреям– неділя 11.00 год.

Чітаня з Письма святого апостола Павла Євреям

(Братя), вшыткы святы, котры віров перемагали царьства, запровадили справедливость, дістали (од Бога) обіцяне, затыкали пыскы левам, гасили силу огня, утікали перед вістрьом меча, зо слабых ставали ся силны, в бою были смілы і розганяли чуджі войска; женам вертали їх мертвых, котрых воскресили. Другы, котры не хотіли сохранити (свій жывот), штобы набыли славніше воскресіня, были убиты. Іншы зазнали потупу, карбачі, а тыж оковы і вязніцю. Были убиваны камінями, мучены, перерізованы, умерали під мечом. Блукали ся у вівчіх і козячіх скорах, зазнавали нужды, трапліня і біды. Они, котрых собі світ не заслужыв, блукали ся по пустынях, горах, яскынях і пропастях землі. А тоты вшыткы, хоць доказали свою віру, і так не набыли обіцяне (од Бога), бо Бог нам приготовляв дашто ліпше і не хотів, жебы они досягли ціль без нас. Зато і мы, котры маме коло себе море свідків, одшмарьме кажду тяготу і гріх, котрый нас так легко збаламутить і вытримайме в бою, котрый маме перед собов. Смотьте на Ісуса, котрый веде нашу віру од початку аж до ціля.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі