Голосник

Апостол – Неділя Пятдесятниці. Чытаня з Діл святых апостолів – неділя 11.00 год.

Чітаня з Діл святых апостолів

Коли пришов день Пятьдесятніці, были єдинодушно вшыткы апостолы вєдно. Тогды настав із неба великый гук, як бы ся зорвала туча, і наповнив цілый дім, де они сиділи. І появили ся над нима языкы, як бы із огня, розділили ся і зістали над каждым із них. А Дух Святый наповнив вшыткых і зачали говорити в многых языках, як їм Дух дав выповідати. Но в Єрусалимі были Жыди, побожны мужы зо вшыткых народів, што суть під небом. Як настав тот гук, збігло ся много народа і зачудовали ся, бо каждый їх чув говорити в своїй бісіді. Острашыли ся, чудовали ся і повідали меджі собов: “Ці тоты вшыткы, што говорять, не суть Ґалілеяне? А як то, же чуєме каждый свою бісіду, в котрій мы народили ся? Партяне, Мідяне, Єламіты і жыючі в Мезопотамії, Юдеї і Кападокії, Понті і Азії, Фріґії і Памфілії, Еґіпті і краях Лівії, котры суть близко Кірінеї, і на тот час стримуючі ся Рімляне, Жыди і новонавернены, Кретяне і Аравляне, чуєме їх як говорять нашов бісідов о великых ділах Божых.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.
Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі