Голосник

Апостол – Неділя жен міроносительок. Чытаня з Діл святых апостолів – неділя 11.00 год.

0

Чітаня з Діл святых апостолів.

В тоты дні, коли прибывало учеників, зачали Ґрекы нарікати на Євреїв, же в послугах каждого дня ся мало старають о їх вдовіці. Тогды дванадцятьоми (апостолы) закликали вшыткых учеників і повіли: “Не пасує, штобы мы охабили слово Боже і служыли коло столів. Прото, братя, выберьте спомеджі вас сім мужів, о котрых знате, же суть повны Святого Духа і мудрости. Їх поставиме на тоту службу. А мы ся будеме молити і проповідати.” Тота бісіда ся любила вшыткым і выбрали Стефана, мужа повного віры і Святого Духа, Філіпа, Прохора, Ніканора, Тімона, Пармена і Николая, котрый пришов із Антіохії. Поставили їх перед апостолів, а они ся помолили і положыли на них рукы. Слово Боже ся шырило, а учеників в Єрусалимі дуже прибывало. А тыж зо священиків дуже много покорило ся вірі


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар