Голосник

Архів Тура, Тондос, Корнецкого. До кінця мая мож обзерати выставу

0

Од 9. мая 2018 р. мож обзерати в Кракові выставу архівальных фотоґрафій памяток м.ін. деревяной архітектуры з обшыри полудньво-східньой Польщы. Серед выставленых знимок є вельо такых, што представляют обєкты з Лемковины, в тым чыслі днес уж неістнуючы.

Вернісаж выставы зачал ся о 18.00 год. в ґалериі Выділу Консервациі і Реставрациі Творів Штукы Академіі Красных Штук. Авторами вказуваных фотоґрафій сут выдатны дослідникы традицийной архітектуры Барбара Тондос, Єжы Тур та Мариян Корнецкі. Выстава была одкрыта доповідю дівкы Єжы Тура і Барбары Тондос, Катажыны Тур-Марцішук, пн. «Забыткы на бездорожах, діяльніст Єжы Тура і Барбары Тондос для охороны памяток архітектуры полудньово-східньой Польщы в часах ПНР».

Голос забрал тіж Анджей Жыґадло, артиста, маляр, занимаючий ся рисунком, ґрафіком і фотоґрафійом. Бесідувал він о обставинах возникніня цифрового архіву Єжы Тура і Барбары Тондос, котрий од парох місяців фунґує в рамках діяльности Руской Бурсы. В 2016 р. вєдно з моім приятельом Даміаном Новаком нашли сме одповідню методу на постепенне опрацовуваня материялів і іх діґіталізацию, котра пак была принята властительком архіву [К. Тур-Марцішук – доп. ред.]. 4. листопада/новембра 2016 р. привезли сме до сідибы Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях близко 50 великых куфрів з документами, якы творены были в роках 1955-2009 – повіл на початок А. Жыґадло.

Дальше розповідал він про обставины зорґанізуваня професийного архіву. В листопаді/новембрі 2017 р. стоваришыня отримало дотацию з Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі на реалізацию першого етапу діґіталізациі (…). Координаторами проєкту так од мериторичной, як і орґанізацийной стороны сут Анджей Жыґадло, Даміан Новак, Іренеуш Марцішук та Катажына Тур-Марцішук – продолжал прелеґент.

На выставі мож обзерати знимкы представялючы лемківскы церкви, капличкы та придорожны кресты. Находят ся серед них і фотоґрафіі з неіснуючыма днес обєктами, прим. з церквю в Незнайовій.

Выставу мож видіти до 31. мая 2018 р. од понеділька до пятниці од 8.00 до 20.00 год.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар