Автор Jakub Zygmunt

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. В остатнім одтинку проґраму «Лемківскій…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшым «Бескіднику» підеме на вандрівку по третім уж долгым…

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. В пятым одтинку нашого культурного…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшу пятницю, 2. листопада/новембра 2018 р., в «Бескіднику» буде…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. То буде уж тридцетий одтинок «Бескідника»! В найблизшу пятницю, 26.…

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. В четвертым одтинку «Лемківского Ґанка»…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшым Бескіднику дознаме ся про дальший вандрівничий шляк. Тепер…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшу пятницю, 12. жолтня/октобра 2018 р., зачнеме новий, осінній…

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. То уж третій одтинок проґраму!…

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. В другым одтинку проґраму почуєме…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшым Бескіднику, 27. вересня/септембра 2018 р., поіхаме барз далеко,…

Культура

7. жолтня/октобра 2018 р. в Скансені Погіряньского Села в Шымбарку пройде пленерова акция «Осін в скансені. Погіряньскій Фестіваль Ремесла». Од 9.00 год. буде мож видіти недавно одкрыту выставу «Давне народне…

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то новий культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. В першым одтинку проґраму…

Вісти

В днях 19.-22. вересня/септембра 2018 р. проходила буде в Таллінні семінария, яка орґанізувана єст в рамках унийного проґраму Еразмус+ «Розвиваня цифровых компетенций в едукациі». Возме в ній участ більше як…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшым Бескіднику, 14. вересня/септембра 2018 р., підеме в правдивы…

Бесіды

Сердечні просиме на інтервю з Ґосьом Пауком – Лемкыньом, участничком тогорічной едициі телевізийного проґраму The Voice of Poland. Ґося перешла до наступного етапу проґраму. Бесіду з ньом про пасию, успіхы…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшу пятницю, 7. вересня/септембра 2018 р., поіхаме з Лукашом…

Культура

В днях од 30. серпня/авґуста до 1. вересня/септембра 2018 р. проходила VI едиция Панноніка Фольк Фестіваль. До Бартиц, находячых ся над Попрадом, пришли любителі балканьской музыкы, якы мали і можніст…

Культура

9. едиция телевізийного проґраму The Voice of Poland зачала ся одраз з лемківскым акцентом. В першым одтинку проґраму мож было слухати выступу Ґосі Паукы, котра єст Лемкыньом з чужыны. Ґося…