Автор Jakub Zygmunt

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Культура

В неділю, 10. червця/юнія 2018 р., в реставрациі Крісталь Патіо в Креници проходил вернісаж фотоґрафічной выставы о Сандецкым Бескіді получений з оповістями о реґіоні. Орґанізатором подіі была ґрупа «Одкрый Бескід»,…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшым Бескіднику одповім на звіданя: де мож поіхати видіти…

Культура

Ідут вакациі і є то добрий час, жебы дашто почытати по лемківскы і не лем. Запрашаме до Бібліотекы Руской Бурсы. Од червця/юнія мож выпожычыти новы, інтересуючы позициі: – Дмитро Бедзик,…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо…

Культура

LEMtravel, значыт І Лемківскій Подорожничий Фестіваль прошол 12.-13. мая 2018 р. в сідибі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях. Была то перша того рода подія орґанізувана на обшыри Низкого Бескіду. Протягом…

Вісти

LEMtravel то I Лемківскій Подорожничий Фестіваль, што пройде 12.-13. мая 2018 р. в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Буде то перша того рода стріча на обшыри Низкого Бескіду. Два дни будеме…

Вісти

В днях 11.-19. квітня/апріля 2018 р. єден зо спілпрацівників Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Якуб Зиґмунт, взял участ в інтересуючым тренерскым школіню «Natural Elements Training Course» з унійного проґраму Еразмус+,…

Вісти

LEMtravel то I Лемківскій Подорожничий Фестіваль, што пройде 12.-13. мая 2018 р. в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Буде то перша того рода стріча на обшыри Низкого Бескіду. Два дни будеме…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт новий ґеоґрафічно-туристичний проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В пятницю, 30. марця 2018 р., в четвертым уж Бескіднику…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт новий ґеоґрафічно-туристичний проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В Бескіднику выбереме ся в подорож до секретных і незнаных…

Вісти

LEMtravel то I Лемківскій Подорожничий Фестіваль, што пройде 12.-13. мая 2018 рока в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Буде то перша того рода стріча на обшыри Низкого Бескіду. Через два дни…

Вісти

13. грудня/децембра 2017 р. в Краківскій Опері прошол ювілейний ХХ Малопольскій Форум Позаурядовых Орґанізаций. В подіі участ брали і представникы Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях. Форум орґанізуваний был Маршалківскым Урядом…

Культура

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях брало участ в проґрамі Міністерства Культуры і Нацийональной Спадковины «Консервация і ревіталізация культуровой спадковины», што ся тыкат Студийных Візит, підтримуваным в рамках Фінансового Механізму Европейской…

Вісти

Орґанізация «Об’єднання лемків» фурт іщы не заняла ся написом на таблици упамятняючій 70. річницю акциі «Вісла». Інформация про выселіня Лемків не была дописана. Справом зас ся заінтересували Інститут Народовой Памяти та…