Баюскы кассєра

0

Лемко – ґазета для народа- ч.34 за 1912 р.

Наша ґазета барз любила кримінальны істориі. Днес приносиме єдну з них.

Одраз видно, же она не з русиньского світа. Хто-ж такє виділ, жебы порядны баюсы усами звати. Што зле на Лемковині, тото все приходило од тых з усами – велькыма і малыма.

додумал ся

додумал ся

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© Copyright by лем.fm. 2018. Вшыткы права застережены.