Голосник

«Бесіда» ч. 160 – до придбаня

0

Стоваришыня Лемків печатало найновше чысло свого пресового орґану – двомісячник «Бесіда», но. 1 (160), січен-лютий 2018 р. В ґазеті мож прочытати м.ін.:

  • Наталія Малецка-Новак, Нацийональны меншыны хотят єднакы права в цілым Европейскым Союзі;
  • Севериян Косовскый, «Лемкам примусово выселеным…» – пропамятна таблиця на Бучыні;
  • Севериян Косовскый, «Акция Вісла в 1947 р. выгнала з рідной землі Лемків і Украінців…» – Михалів упамятнил річницю Акциі Вісла;
  • Наталія Малецка-Новак, Екскурсия до Будапешту;
  • Богдан Ґамбаль, ІХ Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром;
  • Севериян Косовскый, 80. років Укача Возняка (реляция);
  • Петро Медвідь, Памятка писменности з перелом ХІ/ХІІ столітя!!! Остружницкы фраґменты вказали в Гуменным;
  • Петро Медвідь, В Пряшові одкрыли памятну таблицю Добряньскому; 
  • выімок Звірячой Фармы Джорджа Орвеля, яку на лемківскій язык перевюл Петро Криницкій (повіст не так давно вказала ся в лемківскым выданю);
  • Севериян Косовскый, Успіх молодой Лемкыні Ольгы Шевчык.

Окрем выміненых горі статий, посліднє чысло «Бесіды» приносит нам як все скоропис найважнійшых новин з Лемковины і не лем. Поличка з доступной пресы вєдно з коментарями дає можніст запознати ся з фраґментами статий так з польской, як словацкой пресы, якы односят ся до русиньскых тем. Внутрі найдеме тіж віншуваня з нагоды прекрасного ювілею 60-літя Таінства Супружества Анны і Адама Барнів і вершы Івана Горощака (выімок з Книгы першой Прощай моя Лемковино) та Юрка Харитуна. «Выдавнича поличка» приносит нам слово про ново выдану монументальну «Книгу Білцаревы». Єй творця, Петро Трохановскій, описує обставины єй возникніня. В части «Одышли од нас / Попращали мы» находит ся споминове слово про покійного Алексaндра Канюка з Фльоринкы.


Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвячений єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючий о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючий вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар