Голосник

Бескідник #14 – пятниця, 11:00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В найблизшым Бескіднику одповім на звіданя:

  • де мож поіхати видіти великы болота недалеко границ Польщы?
  • як выглядат стара надморска лаґуна?
  • што то є Головний Европейскій Вододіл?
  • де в словацкых Карпатах находят ся Черхівскы Горы і што в них є такого особливого?
  • як одвидіти велику част Низкого Бескіду і ся не змучыти?

До стрічы о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар