Голосник

Бескідник #16 – пятниця, 11:00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Де поіхаме заран? Перше будеме глядати підземной «кафедры», што ся находит в скалі, деси на пограничу Естоніі і Росиі. При нагоді дознаме ся дашто про угрофіньску меншыну – Сето, яка там прожыват. Пак вернеме в Карпаты, а докладні в Бєщады, де походиме по правдивым торфовіску, подібным до тых, якы мож найти на далекій пілночы, в Лапландиі. Вкінци провіриме, де мож іхати в Низкій Бескід, стартуючы спід редакцийного бюра радия ЛЕМ.фм.

До стрічы о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар