Голосник

Бескідник #18 – пятниця, 11:00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Mаме вакациі, але Бескідник дале іде. В найблизшу пятницю поіхаме до Чорной Африкы, а докладні на Мадаґаскар. Дознаме ся, што мож там видіти і як там доіхати. Пак будеме глядати бурого угля в долині рікы Камениці, што ся находит близко Нового Санча. Вкінци, як все, підеме на роверову екскурсию в Низкій Бескід, але заран то не буде уж така трудна і долга маршрута. Будте спокійны!

Чуєме ся о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар