Голосник

Бескідник #19 – пятниця, 11:00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Заран в Бескіднику послухаме о Ісляндиі. Цілий проґрам буде про тот барз інтересуючий острів на пілночы Европы. Дознаме ся, де єст найвеце водопадів, што там іщы мож звидіти окрем природничых місц, а будетіж дакуc практичні – значыт, як там поіхати і не збанкрутувати. Але жебы Бескідник мал дале дашто з Бескідів, то при кінци проґраму поведеме ся традицийні на роверову екскурсию по Низкым Бескіді!

Чуєме ся о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар