Голосник

Бескідник #22 – пятниця, 11:00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Вертаме по короткій перерві до Бескідника. В пятницю, 10. серпня/авґуста 2018 р., поіхаме на Балканы до Сербіі, а докладнійше до єй столиці – Бельграду. Дознаме ся кус про само місто і тото, чым днес може нас оно заінспірувати, жебы приіхати і почути атмосферу столиці давной Югославіі. Пак підеме, традицийні уж, на роверову екскурсию в Низкій Бескід. Тым разом будеме експлорувати Маґурскій Нацийональний Парк.

Чуєме ся о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар