Голосник

Бескідник #26 – пятниця, 11.00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В найблизшым Бескіднику, 14. вересня/септембра 2018 р., підеме в правдивы горы, а докладні на дах Польщы і Словациі – в Татры. Будеме ходити єдныма з найнебезпечнійшых шляків в Західніх Татрах і выйдеме на словацкы Рогачы – Острий і Плачливий. Почуєме тіж кус практичных інформаций про тото, як ся прирыхтувати до гірскых выправ. Пак возмеме нашы роверы і поіхаме в передостатню того літа екскурсию по Низкым Бескіді.

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар