Голосник

Бескідник #49 – пятниця, 11.00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичный радийовый проґрам, котрый веденый єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В найблизшым одтинку «Бескідника», 29. марця 2019 р., поіхаме на горячы Балканы, а докладні до Альбаніі. Дознаме ся о штырьох місцях, котрых не знає іщы вельолюдна туристика, а вартат там піти. Буде про великы горы і кліфы на берегу моря, про стары, аж старожытны замкы. Буде тіж природничо, бо будеме експлорувати найвысшы верхы, якы находят ся недалеко столиці Альбаніі – Тіраны.

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар