Голосник

Бескідник #56 – пятниця, 11.00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичный радийовый проґрам, котрый веденый єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Найбільше місто в Европі. Третя найглубша стация метра во світі. Найдорожшый реґіон в Росиі. О чым буде в найблизшым одтинку «Бескідника», 24. мая 2019 р.? Поіхаме тым разом до Москвы. Почуєме практичны інформациі, нп. як там доіхати, як отримати візу ци якы середкы транспорту найліпше хоснувати в тій метрополиі. Послухаме тіж о туристичных атракциях Москвы, такых як Червеный Пляц, Кремль, Театр Большой і улиця Старый Арбат.

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар