Голосник

Бескідник #59 – пятниця, 11.00 год.

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичный радийовый проґрам, котрый веденый єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Ци Середній Бескід звучыт середньо? В «Бескіднику» в пятницю, 14. червця/юнія 2019 р., вкажеме Вам, же не мусит так быти. Як прожывате деси недалеко Кракова, або не мате барз вельо часу, жебы експлорувати найвысшы Бескіды, то Середній Бескід, званый тіж Маковскым, є для Вас ідеальный! В проґрамі підеме на вандрівку на Коскову Гору, з котрой можеме позерати на красну панораму гір. Од лівой до правой будеме мати, як на долони, Татры, Бабю Гору ци островы Выспового Бескіду. Не забудте порядного взутя і можеме зачынати!

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментарі