Голосник

Бескідник – пятниця, 11.00 год.

Бескідник. Так ся называт новий ґеоґрафічно-туристичний проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В Бескіднику выбереме ся в подорож до секретных і незнаных місц в Карпатах та поіхаме експлорувати і далекы закуткы світа. Што більше, дознаме ся, яка буде хвиля в вікенд, та выслухаме пропозициі на гірску екскурсию. А вшытко тото буде перемішане з музыком зо світа. Проґрам єст ведений в польскым языку.

В пятницю, 23. марця 2018 р., в Бескіднику поіхаме до Жеґєстова, жебы глядати Каменя Ванды, та дознаме ся, якы державы в Европі сут найліпшы для любителів лісів. А на гірску екскурсию підеме тым разом в Низкій Бескід. До стрічы о єденадцетій годині!

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментарі