Голосник

Буковскый підписав меморандум зо Словацьков обходнов ішпекційов

Як інформовав сайт Уряду уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны, уповномоченый Ласло Буковскый і централна директора Словацькой обходной іншпекції Надежда Махутова підписали Меморандум о співпраці.

Цільом підписаного меморандуму є актівно співпрацовати при мерькованю над дотримованьом закона о хоснованю языків народностных меншын в области охороны спотребителя.

Буде ся давати методічна поміч

В языках народностных меншын є потрібне публіковати інформації, котры дотуляють ся огрожіня жывота, здоровя, безпечности або маєтку.

За остатні місяці, як ся пише у пресовій справі, меджі Словацьков обходнов іншпекційов і Урядом уповномоченого про народностны меншыны вытворила ся добра співпраца і встановили ся округы обовязків, на котры є звертана увага подникательскых субєктів. Завершіньом того процесу є підпис меморандума із 24-го юна 2019-го року. Сіґнатары ся підписоом завязали, же уповномоченый буде іншпекції давати фахову і методічну поміч в области хоснованя языків народностных меншын і іншпекція зробить моніторінґ в области охороны, заміряный на потверджіня або вывернутя такых підозрінь у субєктів, котры суть під їй дозорнов юрідікційов. Моніторінґ буде робити ся в рамках звычайной контрольной діятельности.

Не хотять давати штрофы

Ласло Буковскый оцінив, же директорка Махутова была од зачатку одкрыта співпраці і усвідомила собі, же охорона спотребителя мусить мати штонайшырше поле діяня. Буковскый очекує із страны подникателів і крітіку, но підкреслив, же просаджованя меншынового языкового закона мусить апліковати ся.

„Словацька обходна іншпекція може лем звернути увагу на порушіня закона, но делікты посуджує Уряд влады Словацькой републікы. Нашым цільом не є роздавати штрофы, а дістати меншыновы права до свідомости гражданів і до вшыткых уровней общности. Єм радый, же в тім нашім намірі сьме нашли партнера,“ повів уповномоченый про меншыны.

Словацька обходна іншпекція

Словацька обходна іншпекція є орґан державной справы Словацькой републікы, котрый є під Міністерством господарьства. Є то общый орґан рынкового дозору в охороні спотребителя на внутрішнім рынку. Окрім словацькых законів, наряджінь влады Словацькой републікы і приписів міністерстев выконує іншпекцію і в рамках дотримованя наряджінь Европской комісії і Европского парламенту.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі