Голосник

Бывшый презідент Словакії і жупаны припомянули собі ЧСР в Ужгороді. Закарпатю хотять помочі

0
Бывшый презідент Словацькой републікы Рудолф Шустер, председа Кошыцького самосправного краю Растіслав Тырнка і председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый собі в середу 14-го новембра 2018-го року припомянули сторічніцію закічніня Першой світовой войны і вынику Чехословацькой републікы в Закарпатьскій области Україны.

Юбілеї, як інформовала словацька державна пресова аґентура TASR, собі словацька делеґація припомянула коло памятника Мілана Растіслава Штефаніка і Томаша Ґаріка Масаріка в Ужгороді.

Хотіли бы помочі з розвитком

„Думам собі, же была велика шкода, же Закарпатя по Другій світовій войні вже не належлало ку нашій теріторії, бо мы ішли допереду, но они заоставають,“ повів про аґентуру бывшый презідент. Зато є за словами Шустера і на Словакії, жебы помогла, підтримовала Закарпатя і жебы ся скоротила путь до Европской унії про Україну.

Подля кошыцького жупана Тырнку співпраца із Закарпатьсков областьов остатні рокы не розвивала ся, но поступно ся то краю дарить обновновльовати.

„В юлі того року сьме з головов Закарпатьской областной рады договорили ся на співпраці коло проєктів фінанцованых в рамках проґраму черезгранічной співпраці ENI і пріоріт, котры мають обидві реґіоны,“ повів про аґентуру Тырнка. Спомянув, же ся приготовлює выпрацованя штудії зреалізованя біціґльовой стежкы на трасі Михалівці – Вышнє Німецьке, як і выбудованя нового гранічного переходу Матьовскы Войковці – Павлово.

За Словами пряшівского жупана Мілана Маєрьского має Словакія і Україна ку собі близко. І зато є і про нього важным, жебы надалше розвивала ся співпраца меджі гранічныма реґіонами.

Проблем є в інфраштруктурі

Партнерьскы реґіоны – Пряшівскый самосправный край, Кошыцькый самосправный край і Закарпатьска область Україны довгодобо співпрацують на проєктах в области културы, школства і турізму. Но як найвекшый проблем жупаны з выходу Словакії видять недостаточну транспортну інфраштуктуру і довгы чеканя на граніцях, што має вплив на розвиток турізму.

Мєрьскый пояснив, же вже є схваленый проєкт модернізації транспортной інфраштруктуры меджі Пряшівскым самосправным крайом і Закарпатьсков областьов, на котрый підуть штири міліоны евр. За його словами іщі все треба ініціовати і помагати, жебы быв зрядженый і гранічный переход Уліч – Забрідь.

Часточно бы сітуацію могло подля Тырнкы вырішыти розшыріня існуючого переходу у Вышнім Німецькім, но ліпшым рішіньом бы была реалізація гранічного переходу Чорна над Тисов – Соломоново. Збудованя того переходу є 20 років лем на папери.

Тоты темы были і предметом їднань председів двох самосправных країв на выході Словакії вєдно із представителями Міністерства загранічных діл і европскых справ Словацькой републікы і представителів Україны.

Жрідло фотоґрафії: TASR.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

 

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар