Погляды

Коментарі

Днесь єм по може трьох рока стрітнув єдного знамого. По дакілько речінях, котры сьме собі вымінили тіпу „як ся маш“, або „одкыль ідеш“, мі знамый повів: „Вы сьте добра меншына.“…

Коментарі

Вєдно з кінцьом школьского рока пришла про україньску, ці „русиньско-україньску“ меншыну смутна вість. Далшы дві школы з навчальным языком україньскым кінчать. Є в них мало дітей і Словакія з довгодобого…

Коментарі

Є конець юна і діти кінчать школу. Будуть мати вакації. В жывоті школяря є то векшынов так, же в тых першых класах домашні задачі робить під контрольов родичів, або родичі…

Коментарі

Перед дакілько днями єм собі в єднім із словацькых денників прочітав, же Словакія ся на будучорічній выставці Expo 2015 буде презентовати, окрім іншого, Варголом. Образ Варгола має быти головнов домінантов…

Коментарі

Недавно ся стрітили заступцове Рады Европы в Братіславі зо заступцями народностных меншын, котры жыють на Словеньску, в тім чіслі і зо заступцями Русинів. Міджі головны пункты, котры были на стрічі…

Коментарі

На преславній секретній стрічы в Высовій дня 31. січня 2013 рока («Ватра» но. 2/2013), в котрій взяло участ пару діячів, в тым Штефан Гладик, котрий не признає Лемків як етнічной меншыны,…

Коментарі

Дорогый чітателю, писмо, то штось інтімне і неприналежыть чоловіку чітати чудже писмо. Але тото писмо ті дам чітати я сам, хоць є адресоване іншому. Є то одркыте писмо панови Юрійови…

Коментарі

В суботу быв участный засіданя Округлого стола Русинів Словеньска Віктор Ясань, котрый є повіреным ґенералным директором Словацького народного музею, якого частьов є і русиньскый музей в Пряшові. Темов бісіды было…

Коментарі

Раз мі мій приятель бісідовав, як ся стрітнув зо своїм родаком. Обидвоми Русины. Обидвоми з єдного села. Обидвоми жыють в Пряшові. Стрітили ся і зачали вєдно бісідовати. Аж по даякім…

Коментарі

Чесны председове, дорогы – президийо, делеґаты і вшыткы присутны. Хотіл бым поздоровити Вас вшыткых од нашой орґанізациі, котра одкликує ся прямо до найстаршой, найдолше еґзистуючой соспільной русиньской організациі, т.є. до…

Коментарі

В суботу буде проходити вже 12. сейм Русиньской оброды на Словеньску (РОС). Найстаршой пореволучной русиньской орґанізації на Словакії а таксамо найбівшой. Сейм бы міг быти омного важнішый як тоты попередні.…

Коментарі

Світова федерація українських лемківских об’єдань (СФУЛО) штораз веце доказує лем єдно. Днесь їх діялність не є основана в етнічнім возроджіню Лемковины, розвитку і популарізації окремой духовной і матеріалной історії і…

Коментарі

Є тому десять років, што Словакія, Чеська републіка, Польща і Мадярьско вступили до Европской унії. Дакус довшу путь до Унії мала Румунія і Хорватія, але днесь суть таксамо в тім…

Коментарі

Днесь пришла смутна вість. У віку 90 років умер Йоан Гірка. Бызначна особность ґрекокатолицькой церькви другой половины 20-го і зачатку 21-го столітя, довгорічный адміністратор а пізніше єпарха Ґрекокатолицькой пряшівской єпархії.…

Коментарі

В суботу проходили на Словакії презідентськы вольбы. В другім колі зістали лем двоми кандідаты. Єдным із них быв сучасный премєр Роберт Фіцо. Тот неомылный політік з вынятковов політічнов інтуіційов зробив…

Коментарі

14. марця 2014 рока в Фундациі св. Володимира в Кракові одбыла ся стріча з проф. Богданом Гальчаком з Зеленогірского Університету. Пан професор выголосил доповід під наголовком Найдавнійша істория Лемків на основі джерел (поль. Najdawniejsze…

Коментарі

По вшыткым, што ся остатні місяці діє на Україні, взростать і кількость екстраоптімістів, котры собі думають, же тото є час, коли знова має шансу здобыти якысь реалны контуры русиньска Підкарпатьска…