З істориі

З істориі

Подіі каплиці і місця реліґійного культу на Горі Явір вельократні были описуваны во вшелеякых публикациях о науковым, реліґійным, або туристичным характері. Дванадцет років тому в річнику Маґуры нашол ся моноґрафічний ескіз авторства Ярослава…

З істориі

Подіі каплиці і місця реліґійного культу на Горі Явір вельократні были описуваны во вшелеякых публикациях о науковым, реліґійным, або туристичным характері. Дванадцет років тому в річнику Маґуры нашол ся моноґрафічний ескіз авторства Ярослава…

З істориі

10-го юла 1946-року быв піпдисаный Договор міджі владов Чехословацькой републікы (ЧСР) і Союзом совітьскых соціалістічных републік (СССР) о переселіню жытелів україньской, російской і білоросійской народностей із теріторії ЧСР до СССР.…

З істориі

10-го юла 1946-року быв піпдисаный Договор міджі владов Чехословацькой републікы (ЧСР) і Союзом совітьскых соціалістічных републік (СССР) о переселіню жытелів україньской, російской і білоросійской народностей із теріторії ЧСР до СССР.…

З істориі

Днесь минать точно 125 років од народжіня вызначного русиньского маляря, педаґоґа, културного діятеля на Підкарпатській Руси Адалберта Ерделія, котрый быв і засновательом прославленой Підкрарпатьской школы мальованя, із якой вышла міцьна…

З істориі

Днесь минать точно 125 років од народжіня вызначного русиньского маляря, педаґоґа, културного діятеля на Підкарпатській Руси Адалберта Ерделія, котрый быв і засновательом прославленой Підкрарпатьской школы мальованя, із якой вышла міцьна…

З істориі

«Вокруг каждого культурного осередка, объединятся каждый, кто живый и талантливый. Таке явление показалося на примірі нашой Карпаторусской Радио Программы в Нью Норку. Постоянны слушатели нашой программы по радио зауважили…

З істориі

«Вокруг каждого культурного осередка, объединятся каждый, кто живый и талантливый. Таке явление показалося на примірі нашой Карпаторусской Радио Программы в Нью Норку. Постоянны слушатели нашой программы по радио зауважили послідными…

З істориі

Того року мине 80 років од заснованя Ґрекокатолицькой руськой ґімназії в Пряшові. Тота подія мала втогды великый вплив на розвой русиньского школства і културы. Русины дістали центер середньошкольской освіты з…

З істориі

Того року мине 80 років од заснованя Ґрекокатолицькой руськой ґімназії в Пряшові. Тота подія мала втогды великый вплив на розвой русиньского школства і културы. Русины дістали центер середньошкольской освіты з…

З істориі

По довгых роках українізації, котра проходила в державах комуністічного блоку, на кінці 80-тых і зачатку 90-тых років 20-го столітя основаньом русиньскых орґанізаціях в окремых державах як Фенікс із попела зачінав…

З істориі

По довгых роках українізації, котра проходила в державах комуністічного блоку, на кінці 80-тых і зачатку 90-тых років 20-го столітя основаньом русиньскых орґанізаціях в окремых державах як Фенікс із попела зачінав…

З істориі

12. марця т.р., минуло 80 років од смерти выдатного лемківского грекокатолицкого церковного діяча, о. дра Василя Масцюха, історика, професора канонічного права, першого владыкы Апостольской Адміністрациі Лемковины, котра в меджевоєднным періоді была выділена…

З істориі

12. марця т.р., минуло 80 років од смерти выдатного лемківского грекокатолицкого церковного діяча, о. дра Василя Масцюха, історика, професора канонічного права, першого владыкы Апостольской Адміністрациі Лемковины, котра в меджевоєднным періоді была выділена…

З істориі

Днес минят 115. річниця смерти митрополиты галицкого і архієпископа львівского Йосифа Сембратовича. Одданого народови і Церкви Русина, котрий остатні рокы свойого жытя провюл на выгнаню в Римі. Митр. Йосиф Сембратович…

З істориі

Днес минят 115. річниця смерти митрополиты галицкого і архієпископа львівского Йосифа Сембратовича. Одданого народови і Церкви Русина, котрий остатні рокы свойого жытя провюл на выгнаню в Римі. Митр. Йосиф Сембратович…