Радийо

Заповіди проґрамів

“Віночку зелений, як найкрасша пава, не жаль тя стратити – ой, як ся зыйде пара…” Од каждого чловека мож дашто цікаве ся дознати, або ся навчыти. Тоту співанку навчыла-м ся од…

Заповіди проґрамів

Днес перед Вами уж остатній одтинок твору Владиміра Хыляка під наголовком Остатні з роду. Оповіданя з галицко-руского жытя. Послухайте як закінчыла ся істория славных і старых хлопскых родів Гардошів і Брыдошів,…

Заповіди проґрамів

Цілю вызнаня русиньского языка церковныма властями, та популяризациі його хоснуваня в літургічній сфері, вызначна співачка – Селін Діон – співаючы пояснит, одкале ся в ній взяла любов до материньского языка. Днес,…

Заповіди проґрамів

В неділю, 7. лютого/фебруара 2016 р., о 20.00 год. зачынаме емісию циклю церковных проповіди – Слово. В першым проґрамі єромонах Маркіян, Василиянин з пряшівского монастыря, буде бесідувал о празднику Трьох…

Заповіди проґрамів

Вельо народів малo своіх народных юнаків – героів, котры іх боронили од неприятелів, охорoняли перед насильством владарів, помагали ім в нещестях, котры были все зо своім народом во вшыткых тяжкых…

Заповіди проґрамів

В меджевоєнным періоді істнували два Лемко-Союзы. Єден – на Лемковині, другій – в ЗША. Обі орґанізациі поріжнил проблем будучого лемківского народу. Вказало ся, же медже самыма Лемками были люде, котры нашли для…

Заповіди проґрамів

В днешнім «Спомний собі Лемку» продoлжаме зачату початком рока серию бесід веденых Оленом Дуць. Днес вечером в ефірі радия лем.фм почуєте першу част інтервю з п. Анном Поручник (з д.…

Заповіди проґрамів

В днешнім «Спомний собі Лемку» продoлжаме зачату початком рока серию бесід веденых Оленом Дуць. Днес вечером в ефірі радия лем.фм почуєте першу част інтервю з п. Анном Поручник (з д.…

Заповіди проґрамів

Дале остаєме в Хыляковым світі повісти і оповідань. Перед Вами твір під наголовком Остатні з роду. Оповіданя з галицко-руского жытя. Познайте славны і стары хлопскы роды Гардошів і Брыдошів, якы жыют…

Заповіди проґрамів

Цілю успішной реалізациі пляну фінального зъєднаня Лемків з Русинами і Руснаками, розуміє ся, што без огляду на презентувану ідеолоґію, політычны погляды і вызнавану релігю, представлю плян ратунку для Лемковины. Днес, в…

Заповіди проґрамів

Вельо народів малo своіх народных юнаків – героів, котры іх боронили од неприятелів, охорoняли перед насильством владарів, помагали ім в нещестях, котры были все зо своім народом во вшыткых тяжкых…