Радийо

Заповіди проґрамів

Шестом, вартаючом увагы особливістю Лемковины, єст церков Рождества Пресвятой Богородиці з Рiпок, яка тепер находит ся в Музею Народного Будівництва в Саноку. Не будеме єй розберати на найменьшы части, бо уж…

Заповіди проґрамів

В проґрамі Пропаґанда о 20.00 год. голос забере мґр. Гавриіл Бескид, предсідатель Русиньского Культурно Освітнього Общества Александра Духновича в Пряшові, долголітній учытель істориі і росийского языка. Гавриіл Бескид вродил ся 28. вересня…

Заповіди проґрамів

По 20.00 год. запрашаме на другу част лемківского квізу/анкєты для ведучого хоц-котрой лемківской орґанізациі. І тым разом пан предсідатель не буде мал легкого выбору. Буде мусіл одповісти на кажде задане звіданя…

Заповіди проґрамів

Як все в пятницю вечер просиме на “Слуховиско” а в ним наступний одтинок Мурянковой біоґрафіі під наголовком “А Вісла дальше плыне”. Днес малий Петрусь слухат оповісти уйка Владиміра. Послухайте і…

Заповіди проґрамів

Др Штефан Попович (1926-2001) дітячий xірурґ, основатель і долголітній ведучий Общества Александара Дуxновича в Мукачеві. На премєру „З лемківского архіву” запрашаме в четвер 12. марця 2015 р. о 21.00 год. Повториме…

Заповіди проґрамів

В днешнім проґрамі, на желаня єдного зо слухачів, в радийовий Реґістер Забытків вписуєме забыткову трасу Ясло-Змигород-Конечна, яка мала быти получыньом той части Галичыны з Уграми. Дознате ся м.ін. яка была передвиджена…

Заповіди проґрамів

Ци дале буде по старому? Ци молоды будут барже безкомпромісовы, ци конформістычны? Нам уж ся пояснило і оповіме вшыткым – як все – про незнане будуче. В проґрамі “Тыжден допереду” по 20.00…

Заповіди проґрамів

В проґрамі зас радиме о нашым Макондо. Днес остатня – принаймні в тым кварталі! – бесіда з Адамом Голодиньскым з Бонарівкы. Бесідуєме напримір о тым, хто был серенчливый, то щастливо вернул з Талергофа,…

Заповіди проґрамів

Як выглядало Різдво очами малого Мурянкы? Якы велийны спомины найбарже запамятали ся в його голові? Слухайте наступного одтинка автобіоґрафіі Петра Тоханвского. Хоц в нас конец зимы в гнеснім одтинку закурит…

Заповіди проґрамів

Днесь будеме переберати допінґ. Не особно в штудію. Але в проґрамі буде бісіда о допінґу. Якый є тот русиньскый? Тото, але і много далшого ся можете дізнати в нашій науковій…

Заповіди проґрамів

Проф. Миxал Балудяньскій (1769 – 1849) – Русин з Пряшівской Руси, якій остал першым ректором Петерсбуржского Університету. На премєру „З лемківского архіву” запрашаме в четвер 5. марця 2015 р. о 21.00…

Заповіди проґрамів

„На засіданя перед выборами містьского комитета штації Н. член союза Микула пришов пяный до німоты. Маса робочіх кричала: „Тото є неприпустне!“ Но представитель містного одділіня Чекы выступив на обгайобу Микулы…