Радийо

Заповіди проґрамів

З ініциятывы іспаньского радия од 2012 рока, 13. лютий то Світовий Ден Радия. Встановліньом того дня, як свята вшыткых высылань, Орґанізация Зъєднаных Наций хотіла дати доказ вагы радия, як середка комунікациі…

Заповіди проґрамів

Ці мали, або мають Русины фотбаловы команды? Кілько штадіонів треба розбити, жебы єм быв добрый фанушік фотбалу? Тото, але і много далшого ся можете дізнати в нашій науковій діскузії -…

Заповіди проґрамів

Днес в проґрамі “З лемківского арxіву” буде мож ся дізнату пару річы про жытя і діяльніст священника з Підкарпатской Руси – Іштвана Бендаса (1903-1991). На премєру „З лемківского архіву” запрашаме…

Заповіди проґрамів

Другій одтинок проґраму „Реґістер Забытків” завитат до Бортного. Дознате ся, як то было з том шаленом (а може недокінця шаленом) думком зробліня з Бортного історичного резервату, а пониже презентуєме знимкы фраґменітв забытковой…

Заповіди проґрамів

Достали сме урядове писмо з пачатками, до котр0го маме ся однести. Не знаме нияк сами як  тото зробити, жебы ся нихто не образил. Просиме днес нашых шановных слухачів о поміч в редаґуваню…

Заповіди проґрамів

У другей шветовей войни позберани Жидзи (Євреє) зоз валали и одведзени до концентрацийного лаґру. З нїх ше врацели лєм даскельо, а до валалу пришол до шмерци жиц лєм єден Вили.…

Заповіди проґрамів

По невеликій перерві красні просиме на наступну част автобіоґрафіі Петра Мурянкы. Слідиме жытя малого Петруся, котрий в інтересуючий спосіб коментує по вельох роках з інчой уж перспектывы свій дітячий світ…

Заповіди проґрамів

Хто або што выграло над Кличком? Чом Ґорлиці мають і фотбал і гокей, а Ковбасів не грать нич? Перша русиньска шпортово-діскузно-наукова релація на світі уж днесь вечер од19.00 год. на…

Заповіди проґрамів

Просто з Пряшова, Петро Медвідь, як в каждий четвер вечером, скоментує подіі звязаны з актуальныма справами з русиньской обшыри. По емісиі проґраму можете зазріти на наш порталь до части Погляды, жебы вернути до приведеной…

Заповіди проґрамів

Сердечні просиме на новий проґрам радия лем.фм – Реґістер Забытків. Завдякы понаддволітнім радийовым вандрівкам разом з проґрамом А Я[К]…? познали сме Лемковину од А до Я, але в скали макро,…

Заповіди проґрамів

В наступным уж тыжни допереду, почуєте остру дебату на тему… дебаты. Ци в будучым буде? Де? Коли? В якій формі? ЦИ Є З КЫМ? В нашым проґрамі найдете вшыткы одповіди. Вшыткы. Навет звіданя, котрых…

Заповіди проґрамів

Днеска в „70%” оповіме о тым, як Орест Чабан – інжынєр-теплоенерґетык, доктор технічных наук, професор, цілком несподівано нашол ся в Товаристві „Лемківщина” і… одраз го выбрали головом! Рядил львівскым Товариством…

Заповіди проґрамів

Як што пятницю запрашаме на “Слуховиско”. А перед нами уж 22-ій одтинок біоґрафіі Петра Мурянкы “А Вісла дальше плыне”. Послухайте што в Мурянковій душы грат! Слуховиско: Премєра 30.01. – 20.00…

Заповіди проґрамів

Днес в проґрамі “З лемківского архіву” бесіда з ведучым Здружыня Інтеліґенциі Русинів Словациі – доц. Миxалом Штеньом, на котру красні прошу. На премєру „З лемківского архіву” запрашаме в четвер 29. січня…