Радийо

Заповіди проґрамів

В днешнім “Слуховиску” почуєте наступний фраґмент книжкы A Wisła dalej płynie, котрой автором єст Петро Мурянка. Послухайте разом з нами Мурянкову автобіоґрафію, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ. На слуховиско запрашат Моніка Тылявска…

Заповіди проґрамів

Запрашаме на “Церковну гомілетыку” і проповід о. митрата Василя Ґалчыка, котрий в остатнім листопадовым проґрамі оповіст о празднику Введіня во храм Пресвятой Богородиці, котрий выпадат на другій тыжден, але і о заранішных…

Заповіди проґрамів

Днес в “Слуовиску” дальшы фраґменты книжкы авторства знаменитого лемківского писменника Петра Мурянкы під наголовком A Wisła dalej płynie. Послухайте разом з нами Мурянкову автобіоґрафію, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ. На слуховиско…

Заповіди проґрамів

Наш пряшівскій кореспондент, Петро Медвідь, як в каждий четвер вечером, скоментує подіі звязаны з політычным і соспільным жытьом Русинів. По емісиі проґраму можете зазріти на наш порталь до части Погляды, жебы вернути…

Заповіди проґрамів

Днес в програмi Карпатска Русь почуєте про: нового ведучого Нацийонального Совiту русиньской нацийональной меншыны в Сербii, новы набыткы Музею Модерной Штукы Ендi Варголя в Меджелабiрцях, прирыхтуваня до центрального святкуваня праздника Русинів в Сербii,…

Заповіди проґрамів

Днес по 20.00 год. запрашам на реляцию з VIII Стріч з Лемківском Культуром з Пшемкова на Нижнім Шлеску. Прозвучыт бесіда з предсідательом пшемківского кружка Стоваришыня Лемків – Євгенійом Габуром і фраґменты…

Заповіди проґрамів

В днешнім слуховиску дальшы фраґменты книжкы авторства знаменитого лемківского писменника Петра Мурянкы під наголовком A Wisła dalej płynie. То Мурянкова автобіоґрафія, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ..…

Заповіди проґрамів

В днешній суботній вечер запрашаме на “Церковну гомілетыку” і проповід о. митрата Василя Ґалчыка, котрий в остатнім перед Різдвяным постом (Филипівком) проґрамі порушыт тему одвічных звідань: Як жыти, жебы быти спасеным?…

Заповіди проґрамів

В днешнім слуховиску дальшы фраґменты книжкы авторства знаменитого лемківского писменника Петра Мурянкы під наголовком A Wisła dalej płynie. То Мурянкова автобіоґрафія, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ..…

Заповіди проґрамів

Днескы Лемківскій Арxів посвячений буде Александерови Хірі (1897-1983) – тайному єпископови помічникови владыкы Теодора Ромжы мукачівской грекокатолицкой єпарxіі. З Лемківского Арxіву – істория Лемків вказана на основі арxівальныx материялів і…

Заповіди проґрамів

Сердечні просиме на реляцию з фестівалю “Червена Ружа”, якій проходил 18. жолтня т.р. в Мукачеві. Были сме там і мы з радийовым мікрофоном. Хоц в першых плянах замірене было высылати тот…