Голосник

Час на плач

0

На вшытко мусит быти добрий час. Стары ґаздове знали, коли сіяти, косити і жнивувати, жены знали, коли до мужів ліпше ся не одозвати. Худоба знала, коли буде кормлена і доєна. Діти знали, коли іх плач даремний.

Ани наша редакция не знат, де они ся тоtо вшытко навчыли і коли?

Лемко – ґазета для народа – ч. 52. за 1912 рік.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар