Голосник

Дальшы консерваторскы роботы в Королику Волошскым

0
cerkov_korolyk

Поліхрамія в презвітериі; фот. фанпейдж Стоваришыня Королик Волошскій

Фурт тырвают концерваторскы роботы в бывшій грекокатолицкій церкви Перенесіня Мощів св. Миколая в Королику Волошскым. Як інформує Стоваришыня Королик Волошскій, за послідній час повело ся забезпечыти част поліхроміі храму. Консерваторы зняли калькы з орнаментальной декорациі під повалом, та розету, котры пак мают быти одтворены. Окрем того, забезпечено малюнкы з видом святых, находячы ся на полудньовій стіні середньой части. Дальше в анонсі чытаме, же забезпечено окдрыту поліхромію – так, жебы в пізнійшым часі была перенесена на новий тинк. Цікава є тіж інспкрипция, находяча ся в олтарі – будуча тым самым сенсацийом. Консерваторы забытків в тій части церкви одкрыли аж три верствы розпису. Найстарший з них походит з І пол. ХІХ ст. і є датуваний на 1843 рік, т.є. рік побудуваня королівского храму Перенесіня Мощів св. Миколая. На днешній ден головны роботы сут закінчены, але нарядя вєдно з руштуваньом остают внутрі церкви, прото же од будучого рока дальше дослідникы і консерваторы плянуют продолжати роботы. Важном відомістю є факт, же – согласно рекомендациям консерваторів – одкрыты поліхроміі мусят быти вписаны до державного реґістру забытків.

Влони інформували сме про перший великій успіх Стоваришыня Королик Волошскій. То реставрация муруваной дзвінниці, котра находит ся по правій стороні перед будинком храму. На тоту ціль оголошена была збірка грошів. Одреставрувана дзвінниця была посвячена в 70. річницю переселіня села на Совітску Украіну. Подія одбыла ся 22. серпня/авґуста 2015 р, a дзвінницю вєдно посвятили священникы грекокатолицкій та римокатолицкій.

Стоваришыня Королик Волошскій, котре заініциювало акцию, было покликане в 2009 році. Єдним з його першых успіхів было позысканя права власности до церковного комплексу та дорогы до церкви і цмонтеря. Вдяка тому, же сесы нерухомости приналежат стоваришыню, його члены могли зачати думати над ратуваньом – гейбы товды – сказаной на заваліня ся святыні. Од тамтой поры повело ся тіж забезпечыти храм перед грабителями, монтуючы новы двері і затыкаючы вікна. Орґанізаторы мают в плянах одреставрувати в будучым цілий сакральний комплекс. За дзвінницьом реставрация внутрішнього виду храму є деякым етапом в реалізациі заложеного пляну. Мрийом Стоваришыня Королик Волошскій єст основаня в одреставруваным церковным комплексі музею сакральной штукы Лемковины. Місце тото мало бы остати символом браку згоду на нищыня слідів минулого.

Грекокатолицка церков Перенесіня Мощів св. Миколая в Королику Волошскым была побудувана в 1843 році на місци попередньой, деревяной. То камінний храм, накрытий двопадовым дахом, на котрым осаджены сут три бані. Перед ІІ Світовом Войном святыня была одновлена в 1923 році, а дальше в 1930 р. За рокы 1934-47 парохія приналежала до Апостольской Адміністрациі Лемковины. По выселіню Русинів храм был перероблений в маґазин місцевого пеґєеру. В 1996 році находячий ся поблизко церкви парохіяльний цмонтір был одреставруваний участниками консерваторского табору Надсаня, котрому проводил Станіслав Криціньскій.

Більше іфнормаций з проведеных робіт та богату фотоґалерию найдете на фейсбуковым фанпейджы стоваришыня.

фото горі: церков в Королику; фот за: Вікіпедія

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар