Голосник

Дальшы метрикальны книгы сперед выгнаня доступны уж в інтернеті

0
Початком того рока на сайтах Нацийонального Цифрового Архіву явила ся інформация о барз великым чыслі додаваных до обшырной уж базы новопоскануваных документів, котры тым разом в великій мірі тыкают архівізациі метрикальных книг з вельох грекокатолицкых парохій Лемковины.

Фінально, 25. лютого/фебруара 2019 рока світ взріла величезна актуалізация, яка обнимат материялы з 49 архівів, на котры складат ся близко 3,5 мілийона сканів. Сут медже нима і такы, котры істо можут заінтересувати чытачів нашого порталю, понеже сут то одписы і копіі метрикальных книг вельох грекокатолицкых парохій на Лемковині, зато не лем любителі ґенеалоґічных досліджынь достали вельо даных, котрыма можут дополняти будуваня родинного ґенеалоґічного дерева, але і меньше заінтересуваны том темом мают змогу провірити докладну дату і місце, смерти, вінчаня, народжыня свого прапра- (і може іщы пару пра-) діда, бабы як тіж познати іх нонашків, кумів, сватів, аж і акушерку. Поданы в книгах інформациі о причынах смерти членів даной соспільности за окрисленый період можут вказати на проходячы епідеміі. З книг мож ся дознати, якых імена были популярны в поєдных селах. Підсумуючы – то велика база даных о нашым минулым і в мікро-, і в макроскали.

Сканы книг, находячы ся в базі до реченой актуалізациі, обнимали в більшости період од 70. років XVIII столітя (тото звязане єст з приходом австрийской адміністрациі і єй острыма принципами в обовязковым ведіню адміністраторами парохій вписів о народжынях, смерти, ци шлюбах в метрикальных книгах) аж до другой половины XIX ст., будучы неоціненым джерелом знаня о давнині. В тым моменті одкрыто дальшый період з даныма о нашых предках. Хоц то іщы далеко не комплет вшыткых книг, де мож найти особовы інформациі о членах парохій довыселенчой Лемковины, декотры поскануваны одписы книг сігают аж і 30.-40. років ХХ столітя, т.є. были вытворены, коли лемківскы грекокатолицкы парохіі, м.ін з причыны украінізацийных стремлінь товдышніх церковных власти з Перемышля, были выокремлены спід перемышльской єпархіі і зъєднаны в оддільній церковній єдиници – Апостольскій Адміністрациі Лемковины.

Доступ до так обшырной базы приносит успіхы і в штоденній журналистичній роботі. Жебы дати примір – в декотрых джерелах находиме інформацию, же Клавдия Алексович народила ся 20. лютого/фебруара 1830 рока. Перезераючы метрикальны книгы парохіі Красна за 1784-1843 рокы, редакция нашого порталю нашла потверджыня, же правильна дата народжыня выдатной Лемкыні то 20. листопад/новембер 1830 рока.

Певно дакус тяжше, але з великом сатисфакцийом одкрыли сме правдиве місце народжыня о. Йосифа Ярины, священника, філософа, педаґоґа і літературознавці, о якым аж і йому сучасны думали, же вродил ся в Радоцині. Результатом перезераня нами архівів было одкрытя, же вродил ся 9. лютого/фебруара (20.02 за старым стильом) 1788 р. в Котани (!) на середній Лемковині, де перед перенесіньом до радоциньской парохіі служыл його няньо.

Сканы метрикальных книг можете найти на дедикуваным ґу тому сайті szukajwarchiwach.pl, маючым вельо функций і фільтрів, через што легко найти глядане село, парохію, або інчы історичны материялы.

Полна листа доданых посліднім часом архівів находит ся за тым мотузком.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментар