Голосник

«Слово» – Ден апостолів Петра і Павла – неділя, 9.00 год.

В тім місяці нам св. Церьков ставить перед очі дві великы сонця св. верьховных апостолів Петра і Павла. Смотрячі на їх жывот можеме видіти, што мали обще і што мали розділне.

З людьского погляду апостол Петро походив з низшого поставліня. Походив з Вітсаїды, селечка коло Ґенезаретьско озера, і жывив ся ловліньом рыб. Там його находить Ісус і кличе го за рыбаря людей. Но мав він хоць бурливу натуру, але добре, открыте сердце. Кідь Ісус кладе якыйсь вопрос ученикам, Петро першый одповідь. Ісус за його ісповіданя Сыном Божым одмінює го словами. Ты єсь Петро і на тій скалі (то твойого ісповіданя в мене як Божого Сына) я збудую свою Церьков, котрой не одолають ворота аду. Хоць Петро достигнув такой высоты і близкости ку Бога, предці пошпотив ся в часі Хрістовой страсти, одрікать ся но і приношать покаяня а Хрістос по воскресіню му знову привертать апостольскый уряд. А він наконець умерать мученицьков смертьов.

Павел зясь походив з родины римского граждана, выштудовав у ногах Ґамаліїла, вызначного жыдівского учітеля і быв ревным в дотримованю віры отців. Думав собі же робить Богу службу, кідь буде пронаслідовати тых, котры ідуть за Хрістом. Но Ісус його находить під Дамаском, появлює ся му і через тілесну сліпоту давать му познати сліпоту душы. Зо Савла, як ся звав перед тым, ставать ся Павел, апостол народів, котрый з любви ку Хрістови бы бывв охочій прийти о вшытко і вшытко называть твердым словом Ясківала (людьска непотребность з тіла) в порівнаню з познаьом Хріста. А так обідвоми нас учать тому, абы ниґда не падати на духу при паді до гріха, але повстати. Тому, же Богу є любый каждый, хто повнить волю ці походить з низкого роду як Петро ці вызначного як Павел. Учать нас великости покаяня і великой любви ку Богу, засвідченой у обідхов мученицьков смертьов. Петро роспятый долов головов а Павел як граждан Рима стятый мечом. Просьме їх най нам выпрошують щіру любов ку Богу. Абы про нас на тій земли не было нич важніше, як любов ку Богу і повніня його волі. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 17-го юла/липця 2016 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 17-го юла/липця о 12.00, 15.00, 20.00 год. і 18-го юла/липця о 2.00, 8.00 год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Ел Ґреко – Святы Петро і Павел. Жрідло: Wikipedia.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі