Голосник

Дівочка пред судом

Місяцьослов за 1921 рік, выдаваний в Пряшові в пользу і употребліня руского народа, приносит поясніня причын незмінности поглядів дівчаток, котры мают влюбліня до сповіданя ся перед судом.

Наша редакция чула, же причына незмінных поглядів дівчаток мусит быти необнята розумом. Особливо хлопскым розумом.

місяцьослов 1921 р.

місяцьослов 1921 р.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі