Голосник

Днес – Карпаторусиньскій Ден в Пілнічній Америці!

Здравиме вшыткых Русинів, што жыют в Пілнічній Америці, з Карпаторусиньскым Дньом, проходячым днес – 26. жолтня/октобра.

Істория той даты сігат 2010 рока, коли Карпаторусиньскє Консорциюм Пілнічной Америкы (Carpatho-Rusyn Consorcium of North America), коаліция шестьох русиньскых орґанізаций, рішыло приняти ден 26. жолтня/октобра святочным дньом Русинів за океаном. То наслідтво принятого Світовом Радом Русинів рішыня о окрисліню в каждій державі, де Русины жыют, даты, коли будут проходити ріжны русиньскы акциі і велика промоция та припоминаня світу – кым сут Карпатскы Русины.

Карпаторусиньскє Консорциюм Пілнічной Америкы приняло дату 26. жолтня/октобра на памят подій з 1918 рока, коли Середньоевропейска Унія – повоєнна політычна репрезентация 21 народів, в тым Русинів, выголосила Деклярацию Спільных Ціли (Declaration of Common Aims). Тота подія проходила в філядельфійскій Сали Незалежности (Independence Hall), важным місци в істориі Зъєднаных Штатів Америкы – там в 1776 р. была выголошена Деклярация Незалежности (Declaration of Independence).

З днешнім праздником – ЗДРАВИМЕ ВШЫТКЫХ КАРПАТОРУСИНІВ ПІЛНІЧНОЙ АМЕРИКЫ!

Den_Rusyniv_NA_1 Den_Rusyniv_NA_2

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі