Голосник

Духновічів Пряшів 2018

0

Русиньска оброда на Словеньску (РОС) в співпраці з Окресным урядом, одбором школства в Пряшові выголошують 19. річник цілословацького конкурзу в декламації русиньской поезії, прозы, властной творчости, малых сценічных форм, духовной декламації і людового росповіданя – Духновічів Пряшів 2018.

Цілословацькый конкурз одбуде ся 11-го юна 2018 р. в Театрі Александра Духновіча в Пряшові зо зачатком о 9.00 год. і буде частьов офіціалных святковань Дня Русинів Словакії. В конкурзі можуть брати участь діти матерьскых і основных школ, штуденты середніх і высокых школ а так само дорослы – вшыткы декламаторы, котры на окресных, школьскых ці іншых поступовых змаганях досягли 1. місця або їх порота рекомендовала на поступ.

Катеґорії ДП 2018

0 – діти МШ і школярі 1. класы ОШ, 1 – школярі 2. – 3. класы ОШ, 2 – школярі 4. – 6. класы ОШ, 3 – школярі 7. – 9. класы ОШ, 4 – штуденты середніх і высокых школ, 5 – дорослы

 Жанры ДП 2018

Вшыткы жанры конкурзу будуть мати свої катеґорії од 0 до 5. На 19. річнику ДП 2018 бы мали звучати русиньскы творы – поезія (од русиньскых авторів або переклады іншых авторів до русиньского языка), а так само проза в русиньскім языку, властна творчість в русиньскім языку, малы сценічны формы (театралны гры, сценкы) в русиньскім языку, духовна декламація (біблічны історії) в русиньскім языку і людове росповіданя (гуморны пригоды, фіґлі) в русиньскім языку.

Оцініня участників ДП 2018

Каждый участник 19-го річника ДП 2018 буде оціненый діпломом і приналежнов цінов. Выконы участників буде оціньовати одборна порота, котра приділить в каждій катеґорії 1. – 3. місце а наконець буде выголошеный Лавреат 19-го річника ДП 2018.

Teхнічны пожадавкы

Подорожнє, кост про декламаторів, педаґоґічный допровод і ціны про переможців забезбечіть главный орґанізатор конкурзу РОС і Окресный уряд, одбор школства в Пряшові. Подія ся реалізує з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын.

Посыланя приглашок

Выповнены приглашкы на тогорічный конкурз ДП 2018 треба послати найпізніше до 30-го апріля 2018 р. нa aдресу: Rusínska obroda na Slovensku, Mgr. Peter Medviď, Masarykova č. 20, 080 01 Prešov або на імейлову адресу ґаранта проєкту peter.medvid@gmail.com.

Окресны конкурзы і выберы

На основі приятых приглашок і кількости приголошеных участників орґанізаторы будуть рішыти о зорґанізованю окресных конкурзів і выберів в окремых реґіонах, о чім будуть приголошеных вчас інформовати. Окресны конкурзы і выберы в окремых реґіонах будуть проходити в терміні од 20-го мая 2018 р. і запрошіня на окресный конкурз буде приголошеным загнане імейлом. Приглашку найдете під текстом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


dp2018_pryhlaska

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар