Голосник

Сергій Рахманінов, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

«Музика винна выражати вітчызну композитора, його любов, реліґію, книжкы, котры мали на него найбільше влияня, образы, котры любит». Повіл Сергій Рахманінов, чым выставил ся на сміх в часах, коли цілый світ опанували ідеі модернізму.

Його популярніст як композитора дає доказ на штоси інче. Был не лем доціняным за жытя композитором, але і єдным з найліпшых піаністів ХХ ст. Є єднак таємницьом. Чайковскій назвал го тым, котрый ввюл росийску музику в ХХ ст. По неуспішній премєрі в 1897 році його І Симфоніі, пришол час систематичного розвитку карєры.

Революция в Росиі спричынила, што родина Рахманінова, по оціні ситуациі, рішыла выеміґрувати до Ню Йорка. Николи не вернули до Росиі. Рахманінов преставил ся товды на піаністику і зачал карєру віртуоза гры на фортепіані, через што не скомпонувал так вельо, на кілько был здібный.

В проґрамі выслухате м.ін. його фортепіановых концертів і дакус клясикы інчых клясиків.

Слухайте творчости Сергія Рахманінова днес од 20.00 год.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі