Голосник

Фальшуваня і ґрантовы “проєкты”

0

Днес ЛЕМКО – Ґазета для народа приносит сучасны маніпуляциі просто з украінізацийной “головной управы” з Ґорлиц. Порівнайте лем зміст прирыхтуваний нима в трьох языковых версиях.

Объєднаня Лемків од давна веде політыку депрецияциі, зневажаня і неузнаваня лемківской бесіды. Тым разом в своій лжы посунули ся так далеко, же рахуючы на неграмотніст Лемків зрыхтували на потребы реалізуваного през Містецку Білбліотеку в Ґорлицях ґрантового проєкту п.н. “Бібліотека місцьом вельох культур” 3 версиі – як ся ім задавало єднако звучачого тексту. Може ся Лемкы не здогадают, хто і што?

Робота пані пропаґандисткы, підпорювана містецком інституцийом, выглядат на успішну пробу осмішыня самой бібліотекы і веденого ньом ґрантового проєкту.

А другым орґанізациям підпераючым політыку лжы, пропонуєме… передуманя. Бо ци мож быти лем кус поганьбленым і лем кус “циґанити”?

А наша пуента? Правда єст така, Містецка Бібліотека в Ґорлицях стала ся місцьом стрічы принаймі двох антаґоністычных культур. Культуры писаного слова і “мовы” маніпуляциі.

Цитати з інтернетового сайту украіньской орґанізациі Объєднаня Лемків і з летучкы зрыхтуваной Містецком Бібліотеком в Ґорлицях.

fafryndia biblioteka gorlyci

letuczka biblioteka fafryndia

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар

Фальшуваня і ґрантовы “проєкты”

0

Днес ЛЕМКО – Ґазета для народа приносит сучасны маніпуляциі просто з украінізацийной “головной управы” з Ґорлиц. Порівнайте лем зміст прирыхтуваний нима в трьох языковых версиях.

Объєднаня Лемків од давна веде політыку депрецияциі, зневажаня і неузнаваня лемківской бесіды. Тым разом в своій лжы посунули ся так далеко, же рахуючы на неграмотніст Лемків зрыхтували на потребы реалізуваного през Містецку Білбліотеку в Ґорлицях ґрантового проєкту п.н. “Бібліотека місцьом вельох культур” 3 версиі – як ся ім задавало єднако звучачого тексту. Може ся Лемкы не здогадают, хто і што?

Робота пані пропаґандисткы, підпорювана містецком інституцийом, выглядат на успішну пробу осмішыня самой бібліотекы і веденого ньом ґрантового проєкту.

А другым орґанізациям підпераючым політыку лжы, пропонуєме… передуманя. Бо ци мож быти лем кус поганьбленым і лем кус “циґанити”?

А наша пуента? Правда єст така, Містецка Бібліотека в Ґорлицях стала ся місцьом стрічы принаймі двох антаґоністычных культур. Культуры писаного слова і “мовы” маніпуляциі.

Цитати з інтернетового сайту украіньской орґанізациі Объєднаня Лемків і з летучкы зрыхтуваной Містецком Бібліотеком в Ґорлицях.

fafryndia biblioteka gorlyci

letuczka biblioteka fafryndia

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар