Голосник

«Ґеномічна мапа Польщы». Будут аналізувати і ґенотип меншын

Консорциюм European Centre for Bioinformatics and Genomics буде реалізувало проєкт «Ґеномічна мапа Польщы». Буде то найбільшый в істориі польской державы ґенетичный проєкт. Досліджана буде тіж ґенетична змінніст етнічных меншын.

«Ґеномічна мапа Польщы» має окрислити референцийный ґеном жытелів польской державы, а тото допоможе в науковых досліджынях, рыхтуваню модерных лікарств, злегшыт діаґнозувати пациєнтів і доберати одповідню і індивідуальну методу терапіі. В рамках задачы зроблят 5 тис. цілоґеномовых секвенцийонувань жытелів Польщы і на іх основі зрыхтуют інновацийне на світову скалю біоінформатичне нарядя до аналізы даных. Зроблят тіж прототип біоінформатичного нарядя до аналізы ґенетичной змінности етнічных меншын, якы жыют в Польщы. Плянуют проаналізувати 1000 секвенций ґеномів представників меншын.

Елементы «Ґеномічной мапы Польщы»

В проєкті іде о тото, жебы зсеквенцийонувати цілый ґеном, значыт одчытати порядок нуклеотидовых пар в ДНА. Ґеном чловека чыслит більше як 3 млд пар засад, але лем част з них (2%) то секвенциі, якы кодуют од 20 тис. до 25. тис. ґенів. Возникне з того мапа ґенетичной змінности жытелів Польщы. Буде мож, порівнуючы взірцьовый ґеном Поляка з ДНА конкретного пациєнта, легше здіаґнозувати выступуючу в него хвороту і схоснувати одповіднє лікуваня.

Окрем зобраня референцийного ґеному, створіня базы даных і зрыхтуваня мапы ґенетичной змінности, цілю проєкту є іщы утворіня Фен-Ґен та Ет-Ґен, прототипів біоінформатичного нарядя до аналізы повязань медже фенотипом а ґенотипом та до аналізы ґенетичной змінности етнічных меншын.

Подібный проєкт реалізувано уж м.ін. в Великій Британіі, Ісландиі (досліджено вшыткых жытелів) ци ЗША. Аналізуваны сут ґеномы в Німьцох та Естоніі. База, котру зроблят в Польщы, буде унікальна в тій части Европы.

Познай своіх предків

Рекрутация мала рушыти кінцьом 2018 рока, але аж остатньо довершено послідні формальны квестиі, зато час реалізациі проєкту буде пересуненый до кінця 2023 рока. За удоступніня свого ДНА до аналізы охочы отримают полне зосеквенцийонуваня свого ґеному, буде мож окрислити, якы мают мутациі і на якы хвороты можут быти барже наражены. Буде мож тіж дознати ся, одкале походили іх далекы предкы. Даны поєдных осіб-охочых будут анонімовы і одповідньо хоронены. До досліджыня ґеному старчыт лем побрати пробку кырви, найбарже преферуваны сут особы в віку 25-55 років.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі