Голосник

Ґорлиці і Бардиів просят молодіж до фотоґрафічного конкурсу

0
В послідніх днях оголошено 8. річнк польско-словацкого фотоґрафічного конкурсу «Мій Низкій Бескід». Тогорічна едиция направлена єст на шкільну молодіж, максимально до 20-ого рока жытя. Працы приниманы будут до 16. листопада/новембра 2018 р.

Конкурс орґанізуваний єст в рамках партнерства двох міст з обшыри Низкого Бескіду. Партнерами сут польскє місто Ґорлиці і словацкій Бардиів, а точнійше Ґорлицкій Центр Культуры – Польско-Словацкій Дім ім. Душана Юрковича в Ґорлицях, Містецкій Уряд в Ґорлицях та Центр Культуры і Туристикы – Польско-Словацкій Дім в Бардийові.

Дві катеґориі

Орґанізаторы конкурсу выріжнили дві тематичны катеґориі. Каждий має право выбрати собі, до якой ґрупы його знимка буде навязувала – ци буде ся тыкала люди і культуры, ци односила до природы і архітектуры Низкого Бескіду.

Як інформувал словацку державну пресову аґентуру TASR працівник Культурного і Туристичного Центру та Польско-Словацкого Дому в Бардийові, кажда фотоґрафія мусит быти вытворена особисто автором, а при тым конечным є, жебы навязувала до головной темы – Низкого Бескіду. Знимкы повинны вказати красу і характеристику реґіону.

Свобідна форма

Каждий участник може переслати до конкурсу максимально 5 фотоґрафій. Форма знимок є свобідна. Мож творити працы кольоровы, чорно-білы або в сепіі. Мінімальны выміры фотоґрафічного паперя мусят быти 20×30 цм. Роботы мают быти записаны на CD і пак пересланы на адрес орґанізаторів. Конкурс орґанізуваний єст про шкільну молодіж в двох віковых катеґориях, до 12-ого і 20-ого рока жытя.

Знимкы треба слати на адрес Польско-Словацкого Дому ім. Д. Юрковича до 16. листопада/новембра 2018 р. до 15.00 год.

Реґулямін конкурсу і зголошыньовий формуляр найдете на сайті www.gck.gorlice.pl.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар