Голосник

Ґорлицкій повіт дотує памятникы

0
На послідній XXXVIII сесиі Рады Ґорлицкого Повіту была схвалена постанова про признаня дотаций на консерваторскы, реставраторскы і будовляны роботы при памятниках вписаных до державного реґістру. Разом признано 60.000 зл.

Грошы переданы будут м.ін. для грекокатолицкой парохіі Рождества Пресвятой Богородиці в Розділю. На зміцніня церковной конструкциі Рада Ґорлицкого Повіту переказала 30 тис. зл. Про розділяньску парохію то барз цінна дотация, зато што місцевий храм од років потрібувал помочы – было загорожыня, же завалят ся камінны стіны.

5.000 зл трафит до Єпархіяльного Осередка Православной Культуры «Елпіс» в Ґорлицях, якій дотацию схоснує на дальшу консервацию церковных стародруків – Апостола і Псалтыря.

Рада Повіту конечно фінансово підпорит іщы три інчы римокатолицкы парохіі. 3.700 зл піде до костела св. Миколая в Сідлисках на консервацию деревяной хрестительниці. 12.300 зл переданых буде для парохіі св. Андрия Апостола в Рожновицях, де зроблений має быти противламаньовий систем і шалюнок стін. Дотувана буде тіж парохія Божой Матери в Шымбару, в тамтышнім храмі за квоту 9.000 зл зроблены будут консерваторскы працы при розписі стіны за бічным олтарьом Серця Ісуса Христа.

 

 

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар