Голосник

Грекокатоликы в Польщы фурт думают на зміну календаря

0
Початком текучого рока в цілій Польщы были проведены консультациі серед вірных грекокатолицкой Церкви на тему зміны літургічного календаря. Як інформувал в остатнім часі про Католицку Інформацийну Аґентуру архієпископ Євген (Попович), митрополита перемышльско-варшавскій УГКЦ, вірны консультуваны были о зміну з дотеперішнього юлияньского календаря на григоряньскій.

Тема можливой зміны церковного календаря грекокатоликів в Польщы подана была вчас II Собору Грекокатолицкой Церкви в Польщы, якій проходил в Перемышли в жолтни/октобрі 2014 р. Як подавал про КІА перемышльско-варшавскій митрополита, тема є надале консультувана. Вчас послідньой коляды священникы выполняли анкєты, в котрых звідували своіх парохіян о зміну календаря. Пак даны з поєдных парoхій были передаваны до куриі.

Однесіня вірных до зміны календаря є ріжне – часто залежыт од реґіону Польщы. Сут парохіі, де більшіст хоче ввести григоряньскій календар, але сут і такы, де голосы ділят ся піл на піл. Як підчеркнул архієпископ, фактично більшіст вірных в Польщы оповідат ся за зміном календаря.

Рішыня в тій справі буде піднимане на слідуючым митрополитарным соборі, якій правдоподібно скликаний буде в 2019 р. Наперед рішыня консультуване буде з поєдныма парохіяльныма радами.

Кєд зміны будут введены, буде то дальша революцийна зміна в перемышльско-варшавскій архієпархіі і вроцлавско-ґданьскій єпархіі. В послініх декадах в парохіях введено як літургічний украіньскій язык в місце церковнославяньского.

На пригаданым соборі з 2014 р. явила ся і тема інчых языків як літургічных або помічных. Розправляно м.ін. o польскым языку. Од деякых делеґатів з парохій, якы в більшости творят Лемкы, представляны были намаганя дозволити хоснувати лемківскій язык, хоц бы як язык проповіди і недільных чытань при схоснуваню русиньскых офіцийных літургічных книг (см. 16 пкт Соборовых Постулятів в пропозициях про владыків УГКЦ в Польщы «І. Літургія і молитва»). Подальше, в пкт 21 Соборовых Постулятів в пропозициях про владыків УГКЦ в Польщы «V. Провід та управління парафією» рішено про вызначыня обовязків і напрямів душпастырской діяльности про синкеля до справ Лемків. Пак на синкеля покликано о. митр. Юлияна Гойняка з Зеленой Горы.

Надієме ся, што на найблизшым соборі, при нагоді порішаня темы календаря, представлены будут результаты діяльности синкеля і дальшы справы тыкаючы Лемків.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар