Голосник

Хоснованя языків народностных меншын на урядах ся зліпшыло

0
Хоснованя меншыновых языків на Словакії в уряднім контакті ся зліпшыло. Інформовала о тім словацька державна пресова аґентура TASR.

Словацька влада, як далше пише аґентура, в середу 9-го януара 2019-го року на своїм засіданю схвалила Справу о стані хоснованя языків народностных меншын на теріторії Словацькой републікы за період років 2017 – 2018, котра была зроблена Урядом влады Словацькой републікы в співпраці із Урядом уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншны.

Языкы хоснують ся в шыршім окрузі

„Нашым цільом было приготовити штонайдеталнішу справу, і зато сьме ословили каждого, кого закон о хоснованю языків народностных меншын дотулять ся,“ повів про аґентуру уповномоченый про народностны меншыны Ласло Буковскый.

Як далше інформовав, в порівнаню з роком 2016 може уряд конштатовати, же обще языкы народностных меншын хоснують ся в шыршім окрузі, што головно платить про мадярьскый і ромскый язык.

Оцінююча справа є за порядком четвертов – приготовлює ся кажды два рокы од 2012-го року і заміром є подати комплексный образ актуалного стану хоснованя марярьского, ромского, русиньского, україньского і німецького языка в селах, в котрых жыє мінімално 20 процент членів народностной меншыны. Решта державов вызнаных народностей не має ани єдно село, де бы мала народность 20 процент жытелів, зато тота оцінююча справа їх не дотлять ся.

Як інформовала аґентура TASR, посередницьтвом анкетового баданя было ословленых 773 субєктів. Одповіді загнало 760 респондентів, што є 98-процентна успішность.

Росне ромскый язык, Русины пару процент стратили

За послідні рокы наросла кількость робітників сел, котры знають комуніковати по ромскы із 10-ох на 27 процент.

Русиньскы села зазначіли меншы чісла. В порівнаню з попередньов справов є чісло робітників сел, котры знають урядно комуніковати по русиньскых о 7 процент менше. Покля в попередній справі Русины досягли 92 процент, теперь є то 85 процент. Україньска меншына так само зазначіла меншы чісла, із 67-ох процент ішла кількость долов на 53 процент.

Сітуація є і так ліпша про кажду меншыну

Но на другім боці, як пише аґентура, сітуація ся із погляду хоснованя языків народностных меншын в уряднім контакті зліпшыла у каждой із меншын, котрых ся справа дотулять.

На 80 процент підняла ся кількость тых сел, в котрых ся на їднаню сільского заступительства хоснує язык народностной меншыны. Єднако пришло ку звекшіню чісла сел із означіньом села в языку народностной меншыны на таблічці на зачатку і на кінцю села, на желізнічній або автобусовій штації.

Ку наростаню процент дішло і при двоязычнім означованю орґанів державной справы на будові, в котрій ся уряд находить, дакус ся підняла і кількость орґанів державной справы, котры собі сповнили обовязок забезпечіти на видительнім місці інформацію о можливостях хоснованя языка народностной меншыны на уряді. Векша кількость є і орґанів державной справы, котры давають двоязычны формуларі (бланкеты), но не пришло ку зміні чісла робітників у державній справі, котры знають меншыновый язык.

Є менше недостатків

„В порівнаню із попередньов справов є очівісно менше недостатків, котры бы сьме могли брати за делікты, но і наперек тому є іщі потрібне зробити много роботы,“ повів односно зазначеных резултатів у справі уповномоченый Ласло Буковскый.

Уж в слідуючіх тыжднях хоче уповномоченый про меншыны апеловати на орґаны верейной справы, жебы зробили направу і хоче давати акцент на дотримованя прав і обовязків, котры выходять із закона о хоснованю языків народностных меншын.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар