Голосник

«інфо РУСИН» доступний в діґітальній версиі на ЛЕМ.фм

0

Діґітальна Бібліотека Руской Бурсы, додаткова функцийональніст порталю ЛЕМ.фм+, яка урухомлена остала враз з печатаньом «Панрусиньского Тыжденника ЛЕМ.фм+», може похвалити ся новым змістом. Своє місце на віртуальній поличці діґітальной бурсяной бібліотекы нашол дводыжденник «інфо РУСИН» (а од того рока: «НН інфо Русин – Народны новинкы Русинів Словациі»). На сайті поміщено вшыткы номеры «інфоРУСИН» за рокы 2015 і 2016, а по премєрі в паперьовым виді, постепенно додаваны будут і найновшы номеры з 2017 рока.

«інфо РУСИН»  – пресовий орґан Русиньской Оброды на Словациі, печатаний од 2004 р. з ініциятивы Анны Кузмяковой, першой шефредакторыкы часопису. В роках 2004-2007 печатаний был раз на місяц, од 2008 рока уж як двотыжденник. Од самого зачатку цілю ґазеты єст інформуваня о культурно-соспільній та науковій діяльности Орґанізациі, як тіж о вшыткых активностях Русинів на Словациі і поза єй обшырю. Приносит новины для вшыткых Русинів жыючых на Словациі, але і в інчых державах Европы і Америкы, де жыют своі люде. В ґазеті находят ся дописы і репортажы з культруно-соспільного жытя Русинів, інформациі про вшелеякы інчы акциі повязаны з Русинами, єст рубрика з проґрамом радийового высыланя про Русинів ци проґрамом Театру ім. А. Духновича в Пряшові. Сут історичны дописы, ювілейны статі, присвячены вызначным русиньскых діячам, творцям, а тіж дописы односячы ся до церковного жытя Русинів.

Од 2017 р. «інфо РУСИН» получений был з місячником «Народны Новинкы». «НН» друкуваны были од 1991 рока, як пресовий орґан орґанізациі Русиньска Оброда, были то першы пореволюцийны новинкы Русинів в Чехословациі. В січни/януарі т.р. печатаний был перший номер ґазеты «НН інфоРусин – Народны новинкы Русинів Словациі», котра задумана єст як продолжыня інформацийной діяльности о жытю Русинів, як окремой нацийональности.

Архівальны чысла двотыжденника «інфо РУСИН» найдете за тым мотузком, окрем того в ДБРБ можете сягнути по вшыткы чысла «Панрусиньского Тыжденника ЛЕМ.фм+» і по остані выданя «Річника Руской Бурсы». Неодолга бібліотека буде побільшена о публикациі з красной літературы – трафит до ней діґітальна версия двох томів Новель Петра Поляньского та штырі томы Повісти і оповідань авторства Владиміра Хыляка.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментар