Голосник

Іван Міклош і Лешек Бальцерович експертами на Украіні

0

Минула пятниця (22.04.2016) была важном датом для днешньой Украіны і вшыткых подій, котры тыкают демократизацийной дорогы той державы, направленой на Европу. В короткій заяві на Твітері президент Петро Порошенко написал, же рад єст витати в дружыні експертів, котры спомагают украіньскы реформы, Лешка Бальцеровича (Польща) і Івана Міклоша (Словация), выдатных економістів і знаных рефоматорів польской і словацкой економік по політичных перемінах 1989 р. в центральній Европі. Тым способом пошырила ся листа осіб споза Украіны, допомагаючых своім експертскым знаньом ввести необхідны зміны в украіньскых законах, жебы выполнити заложену вчас Евромайдану ціль і европейскы стремліня Украінців.

О Івані Міклошу писале сме в лем.фм недавно, коли медиі подавали, же мал войти як міністер до складу уряду Украіны. Головным проблемом, котрий він піднимал, были законы, не дозваляючы мати дві, або більше державных приналежности. Міклош, принимаючы украіньскє громадяньство, мусіл бы ся зречы ся словацкого, і хоц были деякы пропозициі введіня вынятків од тых принципів, для бывшого словацкого віцепремєра і міністра фінансів не были до принятя. Хоц етнічна достоменніст мало коли має влияня на економіку, вартат тіж припомнути, же Міклош перед повселюдным списом на Словациі в 2011 р., коли русиньскы орґанізациі вели кампанію, жебы люде голосили ся ґу свому русиньскому походжыню, публично написал о тым, же єст Русином і же ся ґу тій народности приголосит.

О проф. Лешку Бальцеровичу початком марця т.р. писала м.ін. «Українська Правда», котра вчас украіньского політичного кризису выміняла го на листі потенцияльных заступців бывшого уж премєра украіньского уряду – Арсенія Яценюка. Конец-кінцьом, 14. квітня/апріля т.р. премєром остал Владимір Гройсман, дотеперішній голова Верховной Рады Украіны, але назвиско бывшого польского віцепремєра і міністра фінаснасів, проф. Бальцеровича, подібні як і Міклоша, фурт находило ся в обшыри кандидатів, занимаючых важны експертскы функциі при украіньскых властях.

Як заявил офіцийний сайт украіньского президента, 22. квітня/апріля 2016 р. одбыла ся стріча Петра Порошенка і Владиміра Гройсмана враз з проф. Лешком Бальцеровичом і Іваном Міклошом, котра – як чытаме на сайті – была попереджена консультациями з Комісарьом дс. Евопейской Політикы Сусідства, Йоганесом Ганом. Як дознаєме ся дальше, оба економісты остали спілведучыма  експертской ґрупы, котра буде радила і президентови, і премєрови, што має вказати на єдніст европейского думаня обох осередків украіньскых власти. Попри тым, Лешек Бальцерович был покликаний Петром Порошенком на свого представника в украіньскым уряді.

Як в бесіді з медиями підкрислил президент Украіны: «Лешек Бальцерович і Іван Міклош были вітцями важных економічных трансформаций, котры вывели Польщу і Словацию на доцяп інчий рівен, чого результатом был вхід тых держав до Евросоюза. В очах і пана Лешка, і пана Івана, виджу оген і віру в Украіну».

В остатнім часі Украіна находит ся в бодай найбільшым по Евромайдані політичным кризисі. По нідерляндскым референдумі з 6. квітня/апріля т.р., в котрым 61% голосуючых были противны підписаню стоваришыньовой умовы ЕУ-Украіна, і резиґнациі Арсенія Яценюка з функциі премєра, дішли до того і тзв., панамскы документы – досліждыня світовых журналистів о передаваню бізнесменами, політиками, спортовцями, артистами і ін. своіх маєтків до податковых раів. Посеред них являют ся тіж бізнесы украіньского президента, Петра Порошенка.

Ґу тому мож іщы додати што раз голоснійшы, але фурт поминяны, закликы Русинів з Підкарпатской Руси, котры домагают ся признаня іх прав, будучых основныма правами Европейской Уніі, вписуючыма ся в критериі, котры выполнити мусит кажда держава, хотяча быти членом Евросоюза. То тзв. копенгажскы критериі, поділены на дві катеґориі: економічны (свобідна рынкова економіка, здібніст приняти европейскій правний доробок – тзв. aquis communautaire і здібніст приняти в будучым політичну, економічну і валютову унію) та політичны (стабільна демокрация, верховніст права, респектуваня чловечых прав і респектуваня прав меншын).

Номінация на економічных експертів выдатных і поважаных на заході економістів – проф. Лешка Бальцеровича і Івана Міклоша, напевно зміцнит не лем позитивний образ Украіны во світі, але і має быти ґварантом для Европы, же теперішні реформы і обіцяны преображыня, ідучы в сторону приближыня до европейскых стандардів, наберут властивой скорости і істо докажут цивілізацийний, демократичний і проевропейскій напрям украіньской державы.

Фото за: www.president.gov.ua

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментар

Іван Міклош і Лешек Бальцерович експертами на Украіні

0

Минула пятниця (22.04.2016) была важном датом для днешньой Украіны і вшыткых подій, котры тыкают демократизацийной дорогы той державы, направленой на Европу. В короткій заяві на Твітері президент Петро Порошенко написал, же рад єст витати в дружыні експертів, котры спомагают украіньскы реформы, Лешка Бальцеровича (Польща) і Івана Міклоша (Словация), выдатных економістів і знаных рефоматорів польской і словацкой економік по політичных перемінах 1989 р. в центральній Европі. Тым способом пошырила ся листа осіб споза Украіны, допомагаючых своім експертскым знаньом ввести необхідны зміны в украіньскых законах, жебы выполнити заложену вчас Евромайдану ціль і европейскы стремліня Украінців.

О Івані Міклошу писале сме в лем.фм недавно, коли медиі подавали, же мал войти як міністер до складу уряду Украіны. Головным проблемом, котрий він піднимал, были законы, не дозваляючы мати дві, або більше державных приналежности. Міклош, принимаючы украіньскє громадяньство, мусіл бы ся зречы ся словацкого, і хоц были деякы пропозициі введіня вынятків од тых принципів, для бывшого словацкого віцепремєра і міністра фінансів не были до принятя. Хоц етнічна достоменніст мало коли має влияня на економіку, вартат тіж припомнути, же Міклош перед повселюдным списом на Словациі в 2011 р., коли русиньскы орґанізациі вели кампанію, жебы люде голосили ся ґу свому русиньскому походжыню, публично написал о тым, же єст Русином і же ся ґу тій народности приголосит.

О проф. Лешку Бальцеровичу початком марця т.р. писала м.ін. «Українська Правда», котра вчас украіньского політичного кризису выміняла го на листі потенцияльных заступців бывшого уж премєра украіньского уряду – Арсенія Яценюка. Конец-кінцьом, 14. квітня/апріля т.р. премєром остал Владимір Гройсман, дотеперішній голова Верховной Рады Украіны, але назвиско бывшого польского віцепремєра і міністра фінаснасів, проф. Бальцеровича, подібні як і Міклоша, фурт находило ся в обшыри кандидатів, занимаючых важны експертскы функциі при украіньскых властях.

Як заявил офіцийний сайт украіньского президента, 22. квітня/апріля 2016 р. одбыла ся стріча Петра Порошенка і Владиміра Гройсмана враз з проф. Лешком Бальцеровичом і Іваном Міклошом, котра – як чытаме на сайті – была попереджена консультациями з Комісарьом дс. Евопейской Політикы Сусідства, Йоганесом Ганом. Як дознаєме ся дальше, оба економісты остали спілведучыма  експертской ґрупы, котра буде радила і президентови, і премєрови, што має вказати на єдніст европейского думаня обох осередків украіньскых власти. Попри тым, Лешек Бальцерович был покликаний Петром Порошенком на свого представника в украіньскым уряді.

Як в бесіді з медиями підкрислил президент Украіны: «Лешек Бальцерович і Іван Міклош были вітцями важных економічных трансформаций, котры вывели Польщу і Словацию на доцяп інчий рівен, чого результатом был вхід тых держав до Евросоюза. В очах і пана Лешка, і пана Івана, виджу оген і віру в Украіну».

В остатнім часі Украіна находит ся в бодай найбільшым по Евромайдані політичным кризисі. По нідерляндскым референдумі з 6. квітня/апріля т.р., в котрым 61% голосуючых были противны підписаню стоваришыньовой умовы ЕУ-Украіна, і резиґнациі Арсенія Яценюка з функциі премєра, дішли до того і тзв., панамскы документы – досліждыня світовых журналистів о передаваню бізнесменами, політиками, спортовцями, артистами і ін. своіх маєтків до податковых раів. Посеред них являют ся тіж бізнесы украіньского президента, Петра Порошенка.

Ґу тому мож іщы додати што раз голоснійшы, але фурт поминяны, закликы Русинів з Підкарпатской Руси, котры домагают ся признаня іх прав, будучых основныма правами Европейской Уніі, вписуючыма ся в критериі, котры выполнити мусит кажда держава, хотяча быти членом Евросоюза. То тзв. копенгажскы критериі, поділены на дві катеґориі: економічны (свобідна рынкова економіка, здібніст приняти европейскій правний доробок – тзв. aquis communautaire і здібніст приняти в будучым політичну, економічну і валютову унію) та політичны (стабільна демокрация, верховніст права, респектуваня чловечых прав і респектуваня прав меншын).

Номінация на економічных експертів выдатных і поважаных на заході економістів – проф. Лешка Бальцеровича і Івана Міклоша, напевно зміцнит не лем позитивний образ Украіны во світі, але і має быти ґварантом для Европы, же теперішні реформы і обіцяны преображыня, ідучы в сторону приближыня до европейскых стандардів, наберут властивой скорости і істо докажут цивілізацийний, демократичний і проевропейскій напрям украіньской державы.

Фото за: www.president.gov.ua

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментар