Голосник

Капуста

НАУКА – духовна і поучытельна ґазета для угро-руского народа, в чыслі #12 за 1913 р., приносит віст про основу еґзистенциі нашого народа. Наша редакция той нацийональной пожывы тримат ся доднес.

Признати мусиме, што і справа свіжой капусты може быти міцно політична. Можливе, што буде антаґонізувала вызначных представників коаліциі понад поділами. Бо найсвіжша капуста на Пряшівщыну приходит днес з Лелюхова, з Лемковины.

капуста

капуста

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі