Голосник

Кідь пише Олександр

0
Неряджена стріла меном Доналд Трамп має намагу на каждім кроці ушпорити грошы, жебы Споєны штаты Америкы інвестовали веце до себе і менше роздавали світу. Вопросы суть коло фінанцованя Орґанізації зъєдиненых народів, лем пару днів дозаду споминав маневры америцькых вояків в Южній Кореї.

Покля хоче америцькый презідент шпорити там, де суть грошы подля нього вышмарены даремно, мав бы єм єдну пропозіцію. Самособов, є то лем мала сума в порівнаню з такыма маневрами в Южній Кореї, но хосен бы з того быв барз великый.

Лем вчера опубліковала україньска редакція Радія Свобода нову статю Олександра Гавроша під назвов Українська нація і заповіт професора Белея. Кідь пише Олександр, знаме, што нас чекать. Знаме, же то буде єдна далша русинофобна, пропаґандістічна копа букв, котры нич не мають зо словом, яке має радіо в назві – зо свободов. Гаврош ниґда не скламе. І не скламав ани теперь. Русинів знова означує лем за політічный рух – скрытый за етнічный, означує нас за сепаратістів і пропонує рішіня. Рішіня, котры раз і навсе порішають тоту сволоч, яка му іде розбивати державу. На єднім боці за думками Гавроша треба брати гражданство „сепаратістам“ і „маніпулаторам“ і вышмарити їх з державы, на боці другім треба особам залученым в русиньскім русі, котры суть споза граніць, заказати вступ на Україну. Так є то подля Гавроша нормалне, так то подля Гавроша роблять і в іншых державах.

Любить ся мі тота еквілібрістіка Гавроша і йому подобных труб україньской пропаґанды, котры знають собі брати приклад з іншых держав все, кідь їм то пасує. Приклад з іншых держав в области народностных, языковых прав собі уж якось брати не хотять. О тім не пишуть, о тім суть тихо. Припадно пишуть неправды, як втогды, кідь наприклад писали, же ани Українці в іншых державах не можуть мати властны школы з навчалным процесом в україньскім языку, та чом бы то мали мати Мадярі або іншы народности на Україні.

Не знам, в чім Гаврош находить арґумент про тото, жебы означати Русинів за сепаратістів, бо русиньскый рух такый не є. Покля так думать на основі того, же бісідуєме, же днешня Закарпатьска область Україны є історічно русиньска земля і як раз Русины там корінный народ, причім акцептуєме моменталны граніці держав, покля тото бере за сепаратізм і за тото хоче брати гражданство і не пущати Русинів на Україну, потім мам єден вопрос: Мають ся такы державы як Польща або Словакія єднако справовати ку тым, котры твердять, же в граніцях тых держав находять ся „западны україньскы етнічны теріторії“, думаючі притім на теріторії русиньского населіня? Ці тото уж бы не было в порядку?

Гаврош хоче брати гражданство людям, котры не роблять нич плане, кідь хотять голосити ся ку свому народу, всокотити свій язык, свою културу, мати свої права, котры суть їм ґарантованы меджінародныма документами, а властно de iure і україньсков конштітуційов. Гаврош уж але не видить, же хоць їм нащастя гражданство нихто не бере і затля їх нихто не посылать за граніці Україны, тым людям уж і так была взята часть їх гражданьскых, людьскых, а головно народностных прав, кідьже ани приголосити ся ку свому народу не є як, бо то ани не є акцептоване і є то маніпуловане.

Кідь пише Олександр Гаврош на порталі україньской редакції Радія Свобода, не є то даваня простору в рамках свободы прояву, думаня, є то даваня простору ненавистным думкам заміряным проти єдной з меншын. Не заміняйме єдно за друге. Кідь пише Олександр Гаврош, кажда єдна буква суть даремно вышмарены грошы з америцького бюджету. За так прогайдаканы грошы має одповідность не Гаврош, а редакція. Редакція, котра так само не давать простор меншыні, на котру ся роблять атакы. Навспак. І єдине, чому днесь служыть тота редакція, є україньска пропаґанда, котра не видить нич плане на своїй державі, а вшытко плане приписує іншым – наприклад і Русинам. І так ся ціла редакція барз далеко дістала од ідеалу, котрому має служыти. Значіть, кідь пише, кідь высылать україньске Радіо Свобода, кажда єдна буква, кажда минута высыланя суть даремно вышмарены грошы.

Кідь хоче Доналд Трамп шпорити грошы, котры ся даремно давають світу намісто того, жебы ся інвестовали до „Make America Great Again“, потім маю єдну пропозіцію. Най перестане фінацовати україньску редакцію. Я знам, тото не є основна сума. Тото може ани нихто на бюджеті не спостерігать, но оно бы то было хосенне. І про нас бы як раз втогды была Америка „great again“.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар