Голосник

Колысочка приготовила новый діск „Люляй, же мі люляй“

Обчаньске здружіня Колысочка выдало новый авдіодіск під назов „Люляй, же мі люляй“. На діску не найдете лем співанкы, але і говорене слово.

„Люляй, же мі люляй“ є діском, на котрім найдете русиньскы колысанкы, балады але і приповідкы. На діску брали участь нашы вызначны русиньскы співачкы Яна Любимова, Марька Мачошкова, Анна Сервіцька і Маріянна Железна. О говорене слово, приповідкы, ся постарали люди з Театру Александра Духновіча в Пряшові – Владиміра Брегова, Людмила Лукачікова, Ярослава Сисакова, Ярослав Сисак і Яна Трущіньска – Сива.

Як пише авторка і коордінаторка проєкту Люба Кральова, Колысочка приходить з діском з оріґіналныма народныма колысанками, баладами, приповідками і старыма оповіданями зато, жебы єствовало електронічне медіюм, котре має помагати ненасилному і природному навчаню русиньского языка діти в предшкольскім віку, але і про їх родічів і старых родічів, жебы были мотівованы зо своїма дітми дома бісідовати по русиньскы.

Припоминаме, же недавно вышли і два діскы русиньскых приповідок, котры выдала орґанізація молоды.Русины по трорічных досліджінях русиньскых приповідок і їх поступнім записованя. „Люляй, же мі люляй“ вєдно з русиньскыма приповідками од молодых Русинів є так шумным росшыріньом бідного сортімента, котрый про нашы русиньскы діти дотеперь зробили сьме.

Петро Медвідь

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі