Голосник

Конференция в 10. річницю Уставы про нацийональны і етнічны меншыны та реґіональний яык

Днес і заран (7.-8. мая 2015 р.) Выділ політычных наук і журналістыкы познаньского Університету ім. Адама Міцкєвича орґанізує наукову конференцию пн. “Медже боязню і надійом. 10 років уставы о нацийональных і етнічных меншынах та реґіональным языку” (“Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach   narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”), котрій патронує Комісия Нацийональных і Етнічных Меншын Сойму ПР і віцевоєвода великопольского воєвідства.

Вчас дводньовой конференциі, котрой проблематыка завершат ся в представліню нацийональных і етнічных меншын (та такых, котры до оного статусу аспіруют) на фоні практычного хоснуваня, обовязуючой од 6. січня 2005 р., уставы о меншынах, буде проходило пленарне засіданя, обнимаюче загальний вид темы, та окремы панелі, омовляючы проблемы поєдных меншын, або ґруп меншын (німецкой, етнічных меншын, або тема невызнаных Шлезаків).

На конференциі являт ся і лемківскы акценты. Єдном з запрошеных науковців єст проф. др габ. Олена Дуць-Файфер з Ягайлоньского Університету, представничка лемківской етнічной меншыны в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын (СКУтНіЕМ) в роках 2005-2014, ініцияторка основаня лемківской філолоґіі на Педаґоґічным Університеті в 2001 р.

Лемківска тема явит ся тіж в рефераті др Беаты А. Орловской, котра підойме проблем уставы і єй реалізациі в однесіню до Лемків зо стрілецко-дрезденецкого повіту.

В Познаню выступит тіж проф. др габ. Ева Міхна, котра в своій науковій карєрі долго занимала ся проблематыком русиньской достоменности, а остатнім часом часто піднимат тему шлезской, не обнятой в уставі, меншыны. Єст тіж експертком меншыновой стороны при СКУтНіЕМ, котра оцінює присыланы внескы о дотациі на охорону, підтриманя і розвиток культуровой достоменности нацийональных і етнічных меншын та підтриманя і розвиток кашебского реґіонального языка, о котрых признаню фінальні рішат Міністер Адміністрациі і Цифризациі (о внесках на 2015 р., тыкаючых лемківской етнічной меншыны, писали сме на нашым портали – до прочытаня за тым мотузком).

Полний проґрам конференциі находит ся за тым мотузком.

UAM_logo1

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі

Конференция в 10. річницю Уставы про нацийональны і етнічны меншыны та реґіональний яык

Днес і заран (7.-8. мая 2015 р.) Выділ політычных наук і журналістыкы познаньского Університету ім. Адама Міцкєвича орґанізує наукову конференцию пн. “Медже боязню і надійом. 10 років уставы о нацийональных і етнічных меншынах та реґіональным языку” (“Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach   narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”), котрій патронує Комісия Нацийональных і Етнічных Меншын Сойму ПР і віцевоєвода великопольского воєвідства.

Вчас дводньовой конференциі, котрой проблематыка завершат ся в представліню нацийональных і етнічных меншын (та такых, котры до оного статусу аспіруют) на фоні практычного хоснуваня, обовязуючой од 6. січня 2005 р., уставы о меншынах, буде проходило пленарне засіданя, обнимаюче загальний вид темы, та окремы панелі, омовляючы проблемы поєдных меншын, або ґруп меншын (німецкой, етнічных меншын, або тема невызнаных Шлезаків).

На конференциі являт ся і лемківскы акценты. Єдном з запрошеных науковців єст проф. др габ. Олена Дуць-Файфер з Ягайлоньского Університету, представничка лемківской етнічной меншыны в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын (СКУтНіЕМ) в роках 2005-2014, ініцияторка основаня лемківской філолоґіі на Педаґоґічным Університеті в 2001 р.

Лемківска тема явит ся тіж в рефераті др Беаты А. Орловской, котра підойме проблем уставы і єй реалізациі в однесіню до Лемків зо стрілецко-дрезденецкого повіту.

В Познаню выступит тіж проф. др габ. Ева Міхна, котра в своій науковій карєрі долго занимала ся проблематыком русиньской достоменности, а остатнім часом часто піднимат тему шлезской, не обнятой в уставі, меншыны. Єст тіж експертком меншыновой стороны при СКУтНіЕМ, котра оцінює присыланы внескы о дотациі на охорону, підтриманя і розвиток культуровой достоменности нацийональных і етнічных меншын та підтриманя і розвиток кашебского реґіонального языка, о котрых признаню фінальні рішат Міністер Адміністрациі і Цифризациі (о внесках на 2015 р., тыкаючых лемківской етнічной меншыны, писали сме на нашым портали – до прочытаня за тым мотузком).

Полний проґрам конференциі находит ся за тым мотузком.

UAM_logo1

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі